View Full Version : การ์ตูน เสี่ยวสถ่อย -1


บุญกึ่ม
02-07-2012, 01:28
ที่ออฟฟิตจะมีเพื่อนสาวคนนึง น่ารักดี เจ๊คอยจะมาบ่นผมเรื่องสูบบุหรี่ตลอด
อยากจะตอบสวนน้ำเน่าเอาฮาแบบในการ์ตูนบ้างนะ
แต่ก็มีปัญญาแค่คิด 55+ T Thttp://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1377-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%A1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1377-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%A1.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifการ์ตูนกากๆของผมมีอีกหลายตอนนะ : การ์ตูนบุญกึ๋ม (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%8B%E0%B8%A1/)
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3671&stc=1&d=1341224196 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3672&stc=1&d=1341224196 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3673&stc=1&d=1341224196 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

M150
02-07-2012, 13:08
ที่ออฟฟิตจะมีเพื่อนสาวคนนึง น่ารักดี เจ๊คอยจะมาบ่นผมเรื่องสูบบุหรี่ตลอด อยากจะตอบสวนน้ำเน่าเอาฮาแบบในการ์ตูนบ้างนะ แต่ก็มีปัญญาแค่คิด 55+ T T
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3670&stc=1&d=1341166808
คนหล่อ รูปยังไม่ขึ้นเลยเจ้าค่ะ

บุญกึ่ม
02-07-2012, 17:19
เอ่อ คงมาแล้วมังครับ

kuma2511
02-07-2012, 20:57
ฮ่าๆ มาอ่านแต่ล่ะที ฮาทุกที ขอบคุณสำหรับเรื่องฮาๆตลอดนะึคะ ^^
เป็นปราง ปรางจะตอบไปว่า ถึงผมจะสูบบุหรี่กินเหล้า แต่ก็เงินของผมนะก๊าบบบบบบบ~~~~

ChangNoi and Light
02-07-2012, 21:23
แต่ละตอนของมันชีวิตจริงทั้งนั้น

plozyme
13-07-2012, 23:09
น่ารักอะ

ลุงปลวก
10-09-2012, 09:09
อุ....

สตางค์เด้อท่าน
10-09-2012, 22:15
เสี่ยว...555 น่ารักXD

zuzumikuo
27-10-2012, 13:32
ฮาาาาา