View Full Version : การตูน Ojichan Watashi&Baby สู้กับจิตใจตัวเองกัน ตอน ลุก ไม่ลุก


poohba
05-07-2012, 06:44
การตูน Ojichan Watashi&Baby (http://board.roigoo.com/tags/watashiandbaby.html) สู้กับจิตใจตัวเองกัน ตอน ลุก ไม่ลุก วันนี้ ปารมี ตั้งใจจะทำอาหารเช้าให้อีลุงทาน นาฬิกาก็ปลุกแล้ว แต่จิตใจปารมียังหาที่ลงไม่ได้ เลยมีตัวนางฟ้ากับซาตานปรากฏ ทั้งสองตัวยังเถียงกันอยู่ อิอิ เชื่อว่าเพื่อนๆ ก็คงเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างล่ะ เวลาอยากทำอะไรในตอนเช้าซักอย่าง อาทิ ตักบาตร ผลสุดท้ายถ้ามัวมานอนต่อคงชวด ไม่ได้ทำบุญ เหมือนพอจิตใจฝ่ายดีกับร้ายเถียงกัน มันดูเสียเวลาจริงๆ นั้นแหละค่ะ เพราะสุดท้ายพอไม่มีเวลาเหลือแล้วจิตใจด้านมารก็ชนะทุกที อิอิ


http://board.roigoo.com/attachments/3694d1370837912-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-ojichan-watashi-baby-1.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/3695d1370837912-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-ojichan-watashi-baby-2.jpg?stc=1

http://board.roigoo.com/attachments/3696d1370837912-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-ojichan-watashi-baby-3.jpg?stc=1 (http://board.roigoo.com/tags/watashiandbaby.html)