View Full Version : ผมชื่อระวินดร์


RewindzeVII
07-07-2012, 23:02
ผมชื่อระวินดร์

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E+28-4-56-picture4294-%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%8C.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9E+28-4-56-picture4294-%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html)

:undecided:


http://www.karabako.net/image/karabako_34504.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

ไม่มีอะไรหรอก

M150
08-07-2012, 10:49
555 ฮาด้วยความไม่เข้าใจครับ ช่วยเฉลยหน่อยครับ ปริศนาธรรมข้อนี้ !!!

RewindzeVII
08-07-2012, 12:19
สำหรับผมเนี่ย...กองทัพต้องเดินด้วยท้องเป็นคำพูดที่ผิดน่ะ

กองทัพต้องใช้ขาเนี่ยแหละในการเดิน

M150
08-07-2012, 13:34
สำหรับผมเนี่ย...กองทัพต้องเดินด้วยท้องเป็นคำพูดที่ผิดน่ะ กองทัพต้องใช้ขาเนี่ยแหละในการเดิน
ขอขอบพระคุณที่ช่วยแถลงไขนะขอรับ

ลุงปลวก
09-07-2012, 08:54
เพียงแต่เราต้องมีถังใส่พลังงานเอาไว้สันดาป นั่นคือท้องเรานั่นเอง

Yamapee
11-07-2012, 01:09
ดูภาพนี้่แล้วผมรู้สึกเหมือนว่ามันมีสตอรี่มากมายเลยนะ