View Full Version : เด็กใหม่เอางานมาแปะค้าบบ


Yamapee
11-07-2012, 01:05
ตั้งแต่เปลี่ยนบอร์ดใหม่ก้อเพิ่งเข้ามานี่ล่ะคับ

ชื่อพีนะคับ ลองเอาโปสเตอร์กะรูปวาดมาลองลงดูกะเค้ามั่งน่ะคับ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+14-7-12-picture4295-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%991.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+14-7-12-picture4295-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%991.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+14-7-12-picture4296-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%992.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+14-7-12-picture4296-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%992.html)


http://image.ohozaa.com/i/638/YU9e1j.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://image.ohozaa.com/i/gd2/mASLoH.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

KunMama
11-07-2012, 09:19
งานสดใส ชอบครับ น่าเอามาพัฒนาต่อไปหลายอย่าง

M150
11-07-2012, 12:04
มันพอดีนะครับ ลงตัวนะครับ ชอบเลย

ChangNoi and Light
12-07-2012, 12:37
ลงสีดี และดูมีไอเดียที่ดี แต่ถ้าติ พี่ไม่ชอบเส้นแบบนี้นะดูบางไป

RewindzeVII
12-07-2012, 19:55
เพิ่มการเล่นน้ำหนักเส้นขึ้นมา ก็แจ๋วเลยครับ

TaiMosU
14-07-2012, 01:56
อย่างที่คอมเม้นอื่นๆ บอกค่ะ ตอนนี้ภาพดูแบนไม่น่าสนใจเท่าไหร่
ถ้าลองเล่นกับเส้นให้มีนน.มากกว่านี้ แล้วก็ลงให้มีมิติมากกว่านี้ งานจะดูดีขึ้นค่ะ