View Full Version : Sketch เล่นๆเอาฮาครับ


auto1622539
15-07-2012, 20:18
ตามชื่อกระทู้ครับ (ถ้าทายได้ว่าเขาคือใคร จะเก่งมากเลย 555 :jing:)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=3807&stc=1&d=1342358227 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

M150
15-07-2012, 22:07
เห็นภาพแล้ว ขอทายว่า คนในภาหนี้เป็นชาย ไว้ผมสีทองหรือไม่ครับ !!!

KunMama
16-07-2012, 13:55
เห็นแล้วอยากเป็นเพื่อนกับคนในรูป มันคงฮามาก