View Full Version : ++ไปเรียนวาดการ์ตูนมา++


SaltMango
18-07-2012, 23:05
อยากเรียนมานานแล้ว มีโอกาสได้ไปเรียนมาสองครั้ง สนุกดี
ได้เรียนหลักการงาดหน้า หลังจากมั่วนิ่มเอาเองมานาน

ผลงานช่วงนี้ ก็มีแต่หน้าคน เพราะเรียนเรื่องช่วงใบหน้าอย่างเดียวจ้า

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-7-12-picture4308-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%991.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-7-12-picture4308-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%991.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/comic_0003.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-7-12-picture4309-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%992.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-7-12-picture4309-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%992.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/comic_01002.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-7-12-picture4310-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%993.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-7-12-picture4310-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%993.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/comic_0004.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

อันนี้ ก็วาดฟรีสไตล์(ไม่ใช่ว่ายน้ำนะ) ตามแบบของเราก่อนจะเริ่มเรียนจริงๆ


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-7-12-picture4311-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%994.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-7-12-picture4311-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%994.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/comic_0001.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-7-12-picture4312-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%995.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+18-7-12-picture4312-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%995.html)

http://i1243.photobucket.com/albums/gg550/saltmango/comic_0002.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

ขอบคุณที่เข้ามาดูจ้า

จากสมาชิกคนเก่า หายหน้าไปน๊าน นาน

M150
18-07-2012, 23:08
หวัดดีครับ น้องมะม่วงเค็ม ไม่ได้เข้ามานานเลยนะครับ (แอบ) คิดถึงเหมือนกันนะครับเนี่ย ไม่ทราบว่าน้องมะม่วงเค็ม ไปแอบร่ำเรียนหมั่นเพียรเขียนรูปการ์ตูนพวกนั้นที่ไหนครับ ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร อาจารย์ที่สอนน่ารักไหม สนุกไหมที่ไปเรียน อยากกลับไปเป็นเด็กด้วยการแอบไปเรียนวาดการ์ตูนกับเขาบ้างครับ แนะนำหน่อยคนสวย !! ป.ล.รูปการ์ตูนที่เอามาโชว์นั้น...สวยทุกรูปครับ

SaltMango
18-07-2012, 23:14
เรียนแถวสยาม ศูนย์หนังสือจุฬา อ่าค่ะ ค่าเรียนกก็หนึ่งพัน (จริงๆ สองพันแต่ต่อเรียนครึ่งคอร์ส เพราะเรียนได้แค่เดือนเดียว)
ครูคนสอนก็น่ารักดีค่ะ เป็นหนุ่ม สวยเลยล่ะ ผมยาว ขาวนิดหน่อย น่าจะตรงสเป็คคุณเอ็ม
ชอบงานครูที่สอน วาดสวยมั่กๆ เลยไปอ้อนวอนขอเรียนด้วย

อย่างนายเอ็ม อย่าไปเรียนเลย ไปสอนวาดการ์ตูนฮาๆ ดีกว่า เอิ๊กๆ ฟิ้ววววว

ChangNoi and Light
19-07-2012, 08:19
ประทับใจมากมาก ลายเส้นดูแล้วสวยมากมาก สมแล้วที่ไปเรียนมาก
รูปภาพถูกใจในหลายหลายรูป อยากให้นำผลงานเก่าๆมาโชว์กันด้วยครับ
คนหน้าใหม่ใหม่อยากผม จะได้เห็นงานเก่าาๆ

ohmohm
19-07-2012, 08:40
เห็นงานแล้ว
บอกตามตรงว่าขนลึกจริงจริง อย่างที่นายเอ็มว่านั้นแหละ ไม่เห็นเส้นแบบนี้นานแล้ว
ก็แอบคิดถึงคุณพี่น้องมะม่วงเหมือนกัน สมัยก่อนหรอยกูมีบอร์ดย่อยการ์ตูนญี่หญิง
ก็เพราะคุณมะม่วงด้วยนี่แหละก๊าบบบ วาดสวยเกิ้น

น้องเฟรนด์
19-07-2012, 11:03
คิดเถิงจัง

RewindzeVII
19-07-2012, 13:40
อธิบายสรรพคุณมาอย่างนี้เรียนกับป๋าฝ้ายมารึเปล่าครับเนี่ย :D

KunMama
19-07-2012, 15:36
น่ารักทุกตัวเลย

สตอดอง
19-07-2012, 20:58
เจ๋งไปเลยคับเจ๊นุ๊ก