View Full Version : สตอดอง : นานๆมาทีเลยเอารูปมาแปะเล่น


สตอดอง
19-07-2012, 15:07
นานๆโผลมาทีครับ เห็นเด็กๆเก่งๆเข้ามาในเว็บกันเพียบผมละอิจฉาจริงๆเลยเอาภาพกากๆมาแปะเล่นด้วยคน

1.เบื่อชีวิตทำงานกันให้ตายไปข้าง
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4302-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%991.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4302-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%991.html)

http://i304.photobucket.com/albums/nn168/joejoe905/working.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)


2.เสือกเรื่องของชาวบ้านก็อาจจะตายได้ไม่ยาก
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4303-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%992.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4303-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%992.html)

http://i304.photobucket.com/albums/nn168/joejoe905/serg.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

3.ไก่จิกเด็กตายแต่ก็ไม่ได้ตายบนปากโอ่ง
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4304-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%993.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4304-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%993.html)

http://i304.photobucket.com/albums/nn168/joejoe905/chickjig.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

4.สาวๆ ที่ชอบกินเยอะระวังให้ดี
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4305-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%994.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4305-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%994.html)

http://i304.photobucket.com/albums/nn168/joejoe905/copy-2.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

5.สาวจิ้งจอกหลายหาง ไม่โป๊หรอก
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4306-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%995.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4306-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%995.html)

http://i304.photobucket.com/albums/nn168/joejoe905/9hang.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

6.สาวแต่งกายแบบชาวเหนือ(มั้งนะ)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4307-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%996.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87+19-7-12-picture4307-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%996.html)

http://i304.photobucket.com/albums/nn168/joejoe905/north01.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

ภาพที่เอามาแปะก็มีแต่เพียงเท่านี้ กราบฝันดีราตรีสโมสร:kiss:

ใครสนใจก็เข้าไปติดตามในเพจกันได้นะจ๊ะ
https://www.facebook.com/strongdor

KunMama
19-07-2012, 15:36
ดูโหดแต่น่ารักยังไงไม่รู้จ๊ะ

สตอดอง
19-07-2012, 15:56
คุณมาม่าทำผมอยากกินมาม่าเลยฮะ

M150
19-07-2012, 16:20
นายสตอดองครับ คุณพัฒนาไปหลายก้าวเหี้ยๆ แล้วครับ ส่วนผมนอกจากจะไม่ได้วาดแล้ว ฝีตีนยังพัฒนาลงด่ำดิ่งสู่ก้นเหวต่ำเตี้ยเรี่ยดินอีก เห็นรูปภาพลงสีสันสวยงามแบบนี้แล้ว ผมอยากวาดรูปการ์ตูนน่ารักแบบนี้ขึ้นมาทันทีเลยครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยดิ๊ คนหล่อ !!!