View Full Version : สอนวาดการ์ตูน ตอนที่ 9 มุมมอง มุมกล้อง


ohmohm
20-08-2011, 22:38
http://www.roigoo.com/images/title_images/story221_title.jpg

สอนวาดการ์ตูนตอนที่ 9 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ พฤษภาคม 2551

มุมกล้อง มุมมอง การวางองค์ประกอบของภาพ ดูเหมือนจะเป็นส่วนประกอบ
สำคัญหลักๆ ของงานศิลป์ทุกประเภท เพราะในจุดๆ เดียวกัน แต่ละคนก็อาจ
จะมองได้เป็นหลายร้อยมุม นั่นคือ มุมมองหลายร้อยแบบ อยู่ที่ว่า เรามองจุด
นั้นอย่างไร และ ต้องการนำเสนอแบบไหน มุมมอง มุมกล้อง และ การวางองค์
ประกอบ จึงมีความสำคัญอันชะนี้http://www.roigoo.com/images/full_images/story221_full.jpg
อ้างอิง : สอนวาดการ์ตูน ตอนที่ 9 มุมมอง มุมกล้อง : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-221.html)