View Full Version : เลขาธิการอาเซียนคือ คนไทยนี่เอง เขาคือ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ


poohba
09-08-2012, 07:00
เพื่อนๆ อยากรู้ไหมว่า เลขาธิการอาเซียนคือใคร ข้าเจ้าบอกใบ้ว่า เป็นคนไทยเรานี่แหละ แหม คนไทยก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ย สำนักงานใหญ่ของอาเซี่ยนตั้งอยู่ที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ไม่ไกลจากไทยเรา ถ้าว่างๆ เพื่อนๆ ไปเที่ยวที่นั่นก็แวะไปเบิ่งก็ได้เน้อ เอาล่ะ เรามาติดตามกันดีกว่าว่าใคร คือ เลขาธิการอาเซียน ทายถูกกันบ้างไหม ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ นั้นเองค่ะhttp://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1152-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%995.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1152-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%995.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4112&stc=1&d=1344583566


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551 ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้เข้าร่วมพิธีรับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนอย่างเป็นทางการต่อจากนาย Ong Keng Yong ชาวสิงคโปร์ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้ พิธีรับตำแหน่งฯ จัดขึ้น ณ สำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย โดยมี ดร. N. Hassan Wirajuda รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนผู้แทนคณะทูตต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการ นักธุรกิจ และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีฯ

โอกาสนี้ ดร. สุรินทร์ฯ ได้กล่าวถ้อยแถลงรับตำแหน่งฯ ซึ่งมีสาระสำคัญว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ให้คำมั่นร่วมกันที่จะพยายามดำเนินการเพื่อนำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนสันติภาพและความมั่งคั่งของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมกับที่ประชาชนเหล่านี้ได้ฝากความหวังไว้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อสืบสานวิสัยทัศน์และความหวังของรัฐบุรุษเหล่านี้

ในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา วิสัยทัศน์และความหวังดังกล่าวข้างต้นยังคงความ สำคัญอยู่เป็นอย่างมาก ดร. สุรินทร์ฯ ให้คำมั่นที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพและเอกภาพ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนของประชาชนและผู้กำหนดนโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียน (ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ประเทศ) ด้วย จึงจะสามารถทำให้วิสัยทัศน์และความหวังของผู้ก่อตั้งอาเซียนเป็นจริง

กฎบัตรอาเซียนเป็นกลไกที่จะช่วยส่งเสริมเอกภาพและความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนในการเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันในโลกปัจจุบัน พร้อมกันนี้ ดร. สุรินทร์ฯ ได้ยกย่องการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการอาเซียนของนาย Ong Keng Yong ด้วย

อนึ่ง ดร. สุรินทร์ฯ เป็นคนไทยคนที่ 2 ที่ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียน (1 มกราคม 2551-31 ธันวาคม 2555) ก่อนหน้านี้ นายแผน วรรณเมธี อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2527-15 กรกฎาคม 2529 ปัจจุบันนายแผนฯ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/)