View Full Version : การ์ตูนวันแม่"แต่ผมยังรักอยู่นะไม่ต้องห่วง"


bankbcool
12-08-2012, 01:05
เนื่องจากวันนี้เป็นวันแม่ เลยอยากวาดการ์ตูนที่เกี่ยวกับแม่ แต่ก็ไม่วายทิ้งลายความฮา เพราะเป็นแนวที่ตัวเองถนัด ขำมุกไหนหรือไม่เก็ตมุกไหนก็บอกได้นะค๊าบ....http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1854-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%881.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1854-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%881.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture02-picture1982-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-bankbcool.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture02-picture1982-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-bankbcool.html)
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifอ่านการ์ตูนทั้งหมดของ การ์ตูน BankBCool (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-bankbcool/)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1855-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%882.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1855-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%882.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1856-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%883.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1856-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%883.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1857-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%884.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1857-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%884.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1858-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%885.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1858-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%885.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1859-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%886.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1859-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%886.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1860-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%887.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1860-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%887.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1861-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%888.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1861-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%888.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1862-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%889.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1862-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%889.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1863-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%8810.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88+12-8-12-picture1863-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%8810.html)

kuma2511
12-08-2012, 20:07
ชอบมากๆเลย ><~!

M150
13-08-2012, 21:30
ขออภัยด้วยจริงๆ ครับน้อง Bankbcool ก่อนอื่น พี่เพิ่งจะทราบนะครับว่าน้องอยู่ที่อเมริกา ถ้าใช่...ไม่ทราบว่า แถวนั้นตอนนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างครับ อีกอย่างชื่อร้านที่เห็นในลายเซนต์อันนั้นเป็นชื่อคุณแม่หรือเปล่าครับ ถ้าชีวิตนี้โชคดีมีโอกาสได้ไปเที่ยวอเมริกากับเขาบ้าง จะแวะเวียนไปทานอาหารที่ร้านน้องนะครับ ยังไงอย่าลืมลดราคาให้พี่ด้วยนะครับ สำหรับการ์ตูนพี่อ่านแล้วฮาดีครับ เหมือนกับคุณแม่พี่เลยน่ารักน่าแกล้งและต้องมีอารมณ์มึนนิดๆ นี่แหละครับ คุณแม่คนไทยของแท้แน่นอน ยังไงลองอ่านการ์ตูนเก่าๆ ของพี่เกี่ยวกับการ์ตูนคุณแม่น่ารักๆ การ์ตูนเก่าเก็บโบราณมาแล้วครับ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4126&stc=1&d=1344868807

bankbcool
14-08-2012, 00:00
อากาศในเมกาตอนนี้ฮ้อนหลายหลายเด้อ และขอบคุณสำหรับการ์ตูนฮาฮาด้วยนะค๊าบ... ได้อ่านการ์ตูนของพี่แบบนี้ทำให้รู้สึกจิตใจกระปรี้กระเปร่าสิ้นดีเชียว ช๊อบชอบ ช๊อบชอบ และถ้าพี่ได้มีโอกาสมาเมกาล่ะก้อ ผมให้กินฟรีเลยเอา ฟรี ฟรี ฟรี สำหรับพี่เอ็มอยู่แว้ว(อย่าสั่งเยอะนะ แหะแหะ ล้อเล่น) ร้านผมมันร้านเล็กเล็ก ไม่ใหญ่ไม่โต ทำกันแบบครอบครัว ผมเสริฟ พ่อผัด แม่ปรุง อาหารอร่อยถูกใจแน่นอนขอบอก บริการมีระดับ(ต่ำ)ประทับใจจอร์ท(คนอื่นไม่เกี่ยว)ชัวส์ไม่ต้องห่วง มาเต้อะมาเต้อะ..................

ChangNoi and Light
14-08-2012, 07:48
น้องเอ้ยยย น้องเป็นคนที่เก่งมากนะครับนั้น พี่อ่านการ์ตูนของน้องหลายตอนแล้ว
ประทับใจกับเนื้องเรื่องพอสมควรเลยทีเดียว สู้ๆเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะวาดเอามัน
หรือวาดเป็นอาชีพก็ตาม

ohmohm
14-08-2012, 08:22
อ้าวอ้าวอยู่เมกาก็ไม่บอก ว่างว่างเดียวนั่งรถที่สายใต้ไปเที่ยวนะครับ bankbcool
ไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องbankbcoolถึงจะอยู่เมกาแต่ยังอินเทรนการวาดการ์ตูนวันแม่กับเขา
การ์ตูนกินใจพี่มากครับ หวังว่าจะได้เห็นการ์ตูนของน้องbankbcool ว่างว่างถ่ายรูป
สาวๆ บ้านเรือน ที่นั้นมาฝากบ้างนะครับ อยากเห็นครับ

bankbcool
14-08-2012, 09:59
นั่งสายใต้แล้วมันจะถึงได้ไงล่ะพี่ โถโถ.....และขอบคุณสำหรับกำลังใจหลายหลายนะก๊าบ......ผมวาดเอาฮาเด้อ แค่เข้ามาอ่านเอาฮาก็ดีใจชิบเป๋งเลี้ยว

plozyme
24-09-2012, 05:52
การ์ตูนของพี่มีเอกลักษ์นะ เนื้อหาก็ดีค่่ะ ขอบคุณค่า

bankbcool
24-09-2012, 08:15
เห็นหยั่งงี้ ผ่านการฝึกฝนบ่มเพาะมานานหลายแรมปีเลยล่ะ ผ่านการอ่านการ์ตูนของท่านอาจาร์ยทั้งหลาย โดยเฉพาะการ์ตูนแก๊กตลกของพี่เอ็มเนี่ยแหละ ไม่ได้ยอนะ แต่เห็นว่าไหนไหนก็อยู่ในเว็ปหรอยกูแล้ว ก็เอาซะหน่อย และแค่ได้รับคำติชม ชื่นชมยินดี และแนะนำดีๆเหล่านี้ ก็ทำให้ผมมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ มาให้พวกคุณได้เสพสุขกันต่อไปแน่นอน