View Full Version : ห่างหายไปนาน ~


Roku
14-08-2012, 20:13
จะว่าไป ณ ขณะนี้คงถูกลืมไปซะเเล้ว กระซิกๆT^T

แต่ก็สมควรที่จะลืมแหละค่ะ หายไปจากบอร์ดนานมว๊ากกก !!!

เเต่ในเมื่อเป็นช่วงเคลียร์งานและการบ้านทุกอย่างเสร็จ

ก็เลยมาเอางานที่วาดๆไว้มาลงจ้า

เอาล่ะ !

งานเเรกก็งานท่านเอลซ่า แอบมีนัทสึปนๆมา

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99+14-8-12-picture4329-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%871.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99+14-8-12-picture4329-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%871.html)

http://imagehost.thaibuzz.com/id/d4583.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

อันนี้ท่านเซบ รู้สึกว่าจะวาดในของเล่ม 9

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99+14-8-12-picture4330-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%872.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99+14-8-12-picture4330-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%872.html)

http://imagehost.thaibuzz.com/ik/ktww4.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

อันนี้วาดตอนเรียนจ้า ( ส่วนมากก็คาบคณิตล่ะนะ โฮะ โฮะ โฮะ ~ !! )
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99+14-8-12-picture4331-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%873.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99+14-8-12-picture4331-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%873.html)


http://imagehost.thaibuzz.com/ip/24photo1.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99+14-8-12-picture4332-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%874.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99+14-8-12-picture4332-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%874.html)

http://imagehost.thaibuzz.com/ip/26photo2.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

พอละๆ

ส่วนมากเราวาดผู้ชายแต่เราเอาส่วนน้อยมาให้ดูล่ะนะ

อาริงาโตะ ที่รับชมจ้า !

taira
14-08-2012, 20:27
แบบนี้แหล่ะที่เรียกว่า เส้นมีชีวิต

ohmohm
15-08-2012, 11:53
กลับมาเช่นเคยกับรูปการ์ตูนน่ารักเท่ๆของน้อง Roku
เธอคนนี้เคยมาฝากผลงานรูปการ์ตูนน่ารักเท่ๆเอาไว้แล้วหลายต่อหลายครั้ง
วันนี้กลับมาดูผลงานของเธอ Roku บอกตามตรงว่าเหมือนเธอจะเก่งขึ้น
เหมือนเธอได้อัพพลังด้านการวาดรูปการ์ตูนน่ารักเท่ๆมาแล้วในระดับหนึ่ง

ลายเส้นของเธอนั้นเป็นแนวญี่ปุ่นแท้ๆทั้งหน้าตาและชุดของตัวการ์ตูนที่
เธอนั้นได้วาดออกมา ถึงแม้ว่ารูปการ์ตูนน่ารักเท่ๆแบบฉบับญี่ปุ่นที่เธอได้
วาดนั้นจะแสกน(หรือถ่ายรูป)ออกมาได้ไม่ค่อยชัด แต่ยังเห็นแววของ
ความสวยงามได้อย่างชัดเจนครับ

กระทู้เชียร์ : กลับมาเช่นเคยกับรูปการ์ตูนน่ารักเท่ๆของน้อง Roku (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=11681.0)

PERFUME
19-08-2012, 16:25
งามแท้