View Full Version : การ์ตูน Ojichan Watashi&Baby ทรมานเนอะ คนท้อง ตอน ตะคริวกิน!!


poohba
16-08-2012, 08:10
การ์ตูน Ojichan Watashi&Baby ทรมานเนอะ คนท้อง ตอน ตะคริวกิน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99.html)!! วันนี้เอาตูน น่ารักอ่ะ มาฝากอีกแว้ว วันนี้น่าสงสารคนท้องขึ้นมาทันใด อ่านตูนแล้วต้องกลับไปถามแม่ว่า ตอนท้องตะคริวกินไหม แม่บอกว่า ก็มีบ้าง เฮ่อ เพิ่งรู้ตอนท้องแก่มักเป็นตะคริวด้วย เป็นคุณแม่นี่ก็ลำบากเอาการนะคะเนี่ย ไหนจะปวดหลัง อุ้ยอ้ายทำอะไรไม่สะดวก แล้วยังมีตะคริวอีก


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4177&stc=1&d=1370837054

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4178&stc=1&d=1370837054

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4179&stc=1&d=1370837054 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99.html)