View Full Version : ตีแตกทุกความฝัน ฝันว่าท้อง ฟันหัก ฟันหลุด คลอดลูก ได้แหวน จับขี้ เห็นขี้


NuRay
20-08-2012, 14:17
ตีแตกทุกความฝัน ฝันว่าท้อง ฟันหัก ฟันหลุด คลอดลูก ได้แหวน จับขี้ เห็นขี้

น้องน้องเคยไหมที่อยากรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองฝันนั้นมันแปลว่าอะไร มันเกิดจากความกดดันเรื่องไหน

เรื่องเล่นต้องเก็บไปฝัน บางคนเคยบอกว่าเคยฝันว่าท้อง ฝันว่าฟันหัก ฝันว่าฝันหลุด ฝันว่าคลอดลูก

ฝันว่าได้แหวน ฝันว่าจับขี้ ฝันว่าเห็นขี้ก็ยังมี วันนี้เลยรวมคำถามพวกนั้นเอาไว้ ทั้งอ่านเองแล้วก็ให้

คนอื่นได้อ่านด้วยเลยแล้วกันค่ะ ความฝันไม่ใช่เรื่องเล่นๆวันนี้ออกอะไรดูให้ออกอิอิอิ มาเริ่มทำนาย

ฝันกันเลย


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1124-%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-picture01-picture1124-%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4221&stc=1&d=1345447049


ฝันว่าท้อง

ฝันว่าตั้งท้อง ฝันว่าท้อง ทายว่า ท่านอาจจะกำลังรอการตัดสินใจจากใครบางคนอยู่

และการตัดสินใจนั้นจะทำให้เกิดผลดีกับท่าน

ทำนายฝัน เลขเด็ด 19, 10, 59, 195, 101, 910

จาก siamha.com

NuRay
20-08-2012, 14:19
ฝันว่าฟันหักหรือฝันหลุด


ฟันหัก ฝันฟันตนเองหักหรือหลุดล่วง ทำนายว่า ถ้าหญิงฝันว่าฟันซี่บนของตนเองหักหลุดล่วง จะมีญาติมิตรผู้ใหญ่ฝ่ายบิดาจะเจ็บไข้ ได้ป่วย หรือ เสียชีวิต ถ้าฝันว่าฟันซี่ล่างหักหลุดล่วงก็จะมีญ าติมิตรผู้ใหญ่ฝ่ายมารดาเจ็บป่วยเสียชีวิต ถ้าฝันว่าฟันโยกไปมา ทายว่า ผู้ฝันจะได้รับความเดือดร้อนเพราะคนใกล้ชิดนำมาให้ แนะ นำ - ให้ทำบุญปล่อยสัตว์สิ่งมีชีวิต ถวายโรงศพแก่ศพที่ไม่มีญาต ิ เพื่อสะเดาะเคราะห์หนักให้เบาบาง ยังไม่มีโชค-
หมวดหมู่ : หมวด(ฟ)

ประกาศ ข้อมู ลทำนายฝัน ลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.2537 ของ อ.นันภัส หมอทำนายฝันเ ว็บ Goosiam.com

NuRay
20-08-2012, 14:22
ฝันว่าคลอดลูก

คลอดบุตร ฝันว่าตนเองคลอดบุตร ทำนายว่า จะได้รับโชคลาภถ้าติดต่ อประสานงานต่าง ๆ กับคนทั่วไปจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จะได้รับค วามไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างเป็นอย่างดีทุก ๆ ด้า น และจะได้รับความรักความเอ็นดูมีผู้มาชักจูงนำทางไปสู่ความสำเ ร็จในอนาคตจะเจริญก้าวหน้า แนะนำ - ให้ความจงรักภักดีต่อผู้มีพ ระคุณไว้ อนาคตข้างหน้าจะได้มีแต่ความสุขสมหวัง เลข 01 11 515 105
หมวดหมู่ : หมวด(ค)

ประกาศ ข้อมูลทำนายฝัน ลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.2537 ของ อ.นั นภัส หมอทำนายฝันเว็บ Goosiam.com

NuRay
20-08-2012, 14:23
ฝันว่าได้แหวน

แหวน ฝันได้สวมแหวนทอง แหวนเพชร ทำนายว่า คนมีครอบครัวฝันจะตั้ งครรภ์บุตรที่เกิดมาจะเป็นบุตรหญิงน่ารักเมื่อเติบใหญ่จะเป็นกุ ลสตรีที่เพียบพร้อมไปด้วยความงาม ถ้าเป็นโสดฝันจะได้พบคู่ครองค นรักที่มีฐานะดี หรือจะมีโชคลาภเงินทองของมีค่าเข้ามาในบ้านเรื อน ถ้าฝันว่าแหวนหาย ทายว่าจะได้รับความทุกข์มีแต่เรื่องโศกเศร ้าเสียใจ แนะนำ ? ให้ทำบุญบริจาคสิ่งของแก่ผู้เดือดร้อนยากจน เ สริมดวงให้ชีวิตมีแต่ความสุขสมหวังตลอดไป เลข 01 09 501 950
หมวดหมู่ : หมวด(ว)

ป ระกาศ ข้อมูลทำนายฝัน ลิขสิทธิ์ ตาม พ.ร.บ.2537 ของ อ.นันภัส ห มอทำนายฝันเว็บ Goosiam.com

NuRay
20-08-2012, 14:24
ฝันว่าเห็นขี้หรือจับขี้ฝันเห็นอุจจาระหรือ ขี้ หรือได้จับ ขี้ หรือตัวเองถ่ายอุจจาระ ทายว่า ผู้นั้นจะมีเคราะห์ จะมีเรื่องเสื่อมเสียในทางชื่อเสียง หรือถูกคนนินทากล่าวร้ายป้ายสี

จาก kapook.com ค่ะ