View Full Version : คําทักทายอาเซียน เอาไว้ต้อนรับเพื่อนๆ จากอาเซียนกันนะ


poohba
24-08-2012, 06:30
ไม่ว่าประเทศไหนต่างก็มีภาษษของตัวเอง ยิ่งถ้าเราอยู่ในอาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ แล้ว เราต้องรู้จักคำทักทานอาเซียนซักหน่อย คําทักทายอาเซียน เอาไว้ต้อนรับเพื่อนๆ จากอาเซียนกันนะ วันนี้เราจะนำเอาคำทักทายของ บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม มาให้เพื่อนๆ ได้ทำความรู้จักกัน

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1166-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9918.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1166-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9918.html)
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4336&stc=1&d=1347030900


ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ขณะนี้หลายหน่วยงานกำลังพยายามเตรียมความพร้อมคนไทย เด็กไทย มากน้อยแค่ไหน เพื่อรองรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ไว้เรามาคุยกันคราวหน้า แต่วันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่คำทักทายก่อน สำหรับคนไทยก็ต้อง ?สวัสดี ? ส่วนเพื่อน ๆ สมาชิกอีก 9 ประเทศเขาก็มีคำทักทายของเขา ลองฝึกซ้อมไว้ เผื่อใครมีโอกาสได้ไปเยือนเพื่อนบ้านอาเซียน หรือ มีโอกาสได้ต้อนรับเพื่อน ๆ จากอาเซียน จะได้เอาไว้พูดให้เขาประทับใจ

บรูไน ซาลามัต ดาตัง
อินโดนีเซีย ซาลามัต เซียง
มาเลเซีย ซาลามัต ดาตัง
ฟิลิปปินส์ กูมุสตา
สิงคโปร์ หนีห่าว
ไทย สวัสดี
กัมพูชา ซัวสเด
ลาว สบายดี
พม่า มิงกาลาบา
เวียดนาม ซินจ่าว

แต่สำหรับคนไทยแล้ว ไม่ใช่แค่คำว่าสวัสดี แต่ เราจะพูดสวัสดี พร้อมกับการไหว้ ถือเป็นมารยาท ในการทักทาย บวกกับรอยยิ้ม ที่ถูกขนานนามว่า ?ยิ้มสยาม? ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น

บทความที่เกี่ยวข้อง : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/)