View Full Version : อาหารอาเซียน 10 ประเทศ งานเขียนจากลุงสมเกียรติ อ่อนวิมล


Air conditioner
28-08-2012, 10:43
สมเกียรติ อ่อนวิมลพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะคุ้มคุ้มแต่ถ้าดูหน้าด้วยรับรองว่าคุ้นมากกว่าแน่นอน อาหารอาเซียน 10 ประเทศแบบบทความงานเขียนของคุณลุงท่านั้นเอง แกเป็นคนที่เก่งมากและผมก็นับถือแกในเรื่องของการทำงาน เห้นมาเขียนบทความแนวๆแล้วรู้สึกว่าแปลกดีเหมือนกัน ลองอ่านดูครับอาหารอาเซียน 10 ประเทศจากลุงสมเกียรติ อ่อนวิมล

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1165-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9917.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1165-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9917.html)


ประวัติของลุงสมเกียรติ อ่อนวิมล

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด, ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แปซิฟิก อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539, อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2543, อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549, อดีตนักสร้างสรรค์รายการข่าวและผู้ประกาศข่าวของหลายสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย

ระหว่างวันที่่ 21-23 พฤษภาคม 2555 มีการคุยกันเรื่องอาหารอาเซียน ในการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 12 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ จัดโดยชมรมโภชนวิทยามหิดล และ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดสามวันของการประชุมภายใต้หัวข้อเรื่อง?อาหารและโภชนาการ ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน? (Food & Nutrition: Moving Towards the ASEAN Community) มีการเสนอผลงานวิชาการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารในประเทศไทยและอา เซียนอีกเก้าประเทศโดยคณาจารย์นักวิจัย นำเสนอต่อสมาชิกชมรมฯกว่า 200 คน

ในบทความหนึ่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ มีการอธิบายถึงสถานการณ์ทั่วๆไปในอาเซียนด้านอาหารซึ่งพบว่าความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจมีผลต่อรูปแแบบการบริโภคของพลเมืองอาเซียนมากขึ้น ในประเทศที่เศรษฐกิจดีกว่า ชีวิตเร่งรีบ และมีอาหารแปลกใหม่เข้ามาจากต่างประเทศมากขึ้น ประชาชนที่มีฐานะดีจึงนิยมรับประทานอาหารสำเร็จรูปและอาหารนำเข้าจากต่าง ประเทศมากขึ้น ส่วนในประเทศที่ฐานะทางเศรษฐกิจยังไม่ดีนักประชาชนก็ยึดการกินอยู่อย่างพอ เพียง รับประทานอาหารท้องถิ่นในราคาเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม หากจะดูเฉพาะอาหารประจำชาติหรืออาหารท้องถิ่น แต่ละประเทศในอาเซียนต่างก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตนเอง ทั้งรูปแบบและรสชาด แม้กระนั้นก็ยังคงพบว่ามีอาหารหลายประเภทที่มีความคล้ายกันอันจะสามารถพบ เห็นได้ทั่วไปในอาเซียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้:

อาหารในอาเซียนโดยรวมใช้สมุนไพรปรุงรสมากหลากหลายเป็นเอกลักษณ์ของเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ อิทธิพลจากจีนและวัฒนธรรมอิสลามแทรกซึมทุกหนแห่งเป็นส่วนหนึ่งของโภชนวิถีใน อาเซียน แต่ในปัจจุบันชาวอาเซียนก็กำลังเผชิญกับปัญหาโลกาภิวัตน์ทางอาหารเช่นเดียว กับที่อื่นๆในโลก อาหารจานด่วนคุณภาพต่ำ ขาดธาตุอาหารที่จำเป็น เป็น ?อาหารขยะ? หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ?junk food? กำลังมีส่วนทำลายสุขภาพชาวอาเซียนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจดีกว่า หรือในหมู่ผู้มีฐานะทางเศรษกิจดีกว่า

เรื่องอาหารถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียน ในเชิงวัฒนธรรมอาเซียนมีความงดงามหลากหลายและแพรวพราวในการประกอบอาหารหวาน คาวสารพัด เป็นเสน่ห์สำคัญของอาเซียน คุณภาพทางโภชนาการของอาหารพื้นเมืองนั้นสมบูรณ์ด้วยสารอาหารและไวตามินตลอด จนคุณสมบัติทางโภชนาการอื่นๆ โดยเฉาะคุณสมบัติทางยาเมื่ออาหารประเภทนั้นๆเข้าสมุนไพร แต่เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์พัดเข้าสู่อาเซียน อาหารเสร็จเร็ว หรือ ?Fast Food? ซึ่งมากไปด้วยแป้ง เกลือ และน้ำตาล และสารผสมที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ก็เข้ามามีอิทธิพลต่อสุขภาพของชาวอาเซียนมากขึ้น

อาเซียนมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องอาหารสามเรื่องหลัก คือ:

1. ความมั่นคงและปลอดภัยเรื่องอาหาร (Food Security and Food Safety) เพื่อให้ชาวอาเซียนไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหารในยามวิกฤติ ประเทศในอาเซียนจึงร่วมมือกันผลิตและเก็บสำรองอาหาร โดยเฉพาะข้าว เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือกันในยามฉุกเฉิน ยามเกิดภิบัติภัยต่างๆ และในยามภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ขณะเดียวกันอาเซียนก็มีมาตรการทำให้มั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย ของอาหารทั้งที่เป็นวัตถุดิบและอาหารสำเร็จรูป

2. การมีสุขภาวะและวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี (Healthy Lifestyle) อาเซียนมีโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรัฐ สมาชิกในเรื่องการผลิตอาหาร การปรุงอาหาร ถนอมอาหาร ฯลฯ ทั้งหมดจะนำไปสู่การกินอยู่เพื่อสุขภาพที่ดี มากกว่าการกินอยู่อย่างฟุ่มเฟือยและไม่ถูกหลักโภชนาการ

3. การสร้างสรรค์อาหารให้มีบทบาทสร้างเศรษฐกิจด้วย (Creative Industry) ทำให้อาหารเป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมสำคัญของอาเซียน เพื่อการส่งออกทั้งในรูปแบบสินค้าและวัฒนธรรม


สมเกียรติ อ่อนวิมล
จากเดลินิวส์

บทความที่เกี่ยวข้อง : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/)