View Full Version : ลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน หลอน นอนไม่หลับ


ohmohm
21-08-2011, 22:37
http://www.roigoo.com/images/title_images/story231_title.jpg


การ์ตูนตอนที่ 205 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ มิถุนายน 2551

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่การ์ตูนลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ต้องมาพบเจอกับปัญหาอัน
ยิ่งใหญ่ของชีวิต เมื่อลูกพร้าวกลายเป็นหนุ่มที่ตกอยู่บนความทุกข์ด้วย
การนอนไม่หลับมา 3 วัน 3 คืนเต็ม งานนี้พุดดิ้งหมาเพื่อนรักของลูกพร้าว
จึงต้องยื่นมามือเข้ามาช่วยในงานนี้
http://www.roigoo.com/images/full_images/story231_full.jpg
อ้างอิง : ลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน หลอน นอนไม่หลับ : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-231.html)