View Full Version : NHeartnet การ์ตูนเก่า ๆ ขอขุดมาแบ่งให้ได้ชม


NHeartnet
27-09-2012, 01:27
ของเก่าผมเยอะน่ะครับ จะขอทยอย ๆ ลงเลยแล้วกัน อาจจะเป็นหลายกระทู้หน่อย
แต่ก็อยากแบ่งไว้เป็นเก่า-ใหม่ คอมมิค หรือ วาดภาพเดี่ยว

จะลงโดยไม่ลำดับเก่า-ใหม่นะครับ ค้นเจออันไหนก็เอามาให้ดูกันก่อน
เริ่มจากการ์ตูนบาส เอาตัวละครเพื่อน ๆ บอร์ดเก่ามาแซว
วาดโดยใช้ G-Pen เป็นครั้งแรก ค่อย ๆ จิ้มลิ้งเลยก็แล้วกันนะครับ


http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS001.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS001.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS002.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS002.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS003.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS003.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS004.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS004.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS005.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS005.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS006.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS006.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS007.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS007.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS008.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS008.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS009.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS009.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS010.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS010.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS011.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS011.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS012.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS012.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS013.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS013.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS014.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS014.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS015.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS015.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS016.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS016.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS017.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS017.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS018.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS018.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS019.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS019.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS020.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS020.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS021.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS021.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS022.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS022.jpg)
http://i197.photobucket.com/albums/aa277/g...llux/BMS023.jpg (http://i197.photobucket.com/albums/aa277/geminipallux/BMS023.jpg)

NHeartnet
27-09-2012, 01:34
ต่อกันเลย อ่านกันให้ตายเลยกับการ์ตูน RO วาดมาตั้งกะเริ่มเบต้า 1 เซิฟอังกิด
เมื่อปี 2545 วาดมา 4 ปีครับ แล้วก็แน่นิ่ง.... เนื้อหาเด็ก ๆ ดราม่าเน่า ๆ หน่อยนะครับ (อายจัง)
จิ้มลิ้งกันอีกเช่นเคยนะครับ...


http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../RagToon001.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon001.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../RagToon002.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon002.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../RagToon003.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon003.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../RagToon004.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon004.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../RagToon005.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon005.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../RagToon006.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon006.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../RagToon007.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon007.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../RagToon008.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon008.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../RagToon009.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon009.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon010.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon010.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon011.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon011.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon012.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon012.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon013.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon013.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon014.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon014.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon015.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon015.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon016.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon016.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon017.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon017.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon018.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon018.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon019.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon019.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon020.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon020.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon021.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon021.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon022.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon022.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon023.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon023.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon024.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon024.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon025.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon025.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon026.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon026.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon027.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon027.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon028.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon028.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon029.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon029.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon030.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon030.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon031.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon031.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon032.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon032.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon033.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon033.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon034.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon034.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon035.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon035.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon036.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon036.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon037.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon037.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon038.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon038.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon039.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon039.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon040.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon040.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon041.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon041.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon042.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon042.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon043.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon043.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon044.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon044.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon045.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon045.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon046.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon046.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon047.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon047.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon048.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon048.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon049.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon049.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon050.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon050.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon051.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon051.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon052.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon052.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon053.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon053.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon054.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon054.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon055.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon055.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon056.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon056.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon057.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon057.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon058.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon058.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon059.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon059.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon060.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon060.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon061.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon061.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon062.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon062.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon063.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon063.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon064.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon064.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon065.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon065.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon066.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon066.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon067.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon067.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon068.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon068.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon069.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon069.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon070.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon070.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon071.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon071.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon072.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon072.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon073.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon073.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon074.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon074.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon075.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon075.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon076.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon076.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon077.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon077.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon078.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon078.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon079.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon079.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon080.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon080.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon081.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon081.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon082.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon082.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon083.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon083.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon084.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon084.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon085.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon085.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon086.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon086.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon087.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon087.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon088.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon088.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon089.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon089.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon090.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon090.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon091.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon091.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon092.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon092.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon093.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon093.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon094.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon094.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon095.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon095.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon096.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon096.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon097.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon097.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon098.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon098.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon099.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon099.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon100.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon100.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon101.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon101.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon102.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon102.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon103.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon103.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon104.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon104.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon105.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon105.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon106.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon106.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon107.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon107.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon108.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon108.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon109.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon109.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon110.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon110.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon111.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon111.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon112.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon112.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon113.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon113.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon114.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon114.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon115.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon115.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon116.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon116.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon117.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon117.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon118.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon118.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon119.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon119.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon120.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon120.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon121.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon121.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon122.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon122.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon123.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon123.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon124.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon124.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon125.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon125.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon126.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon126.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon127.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon127.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon128.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon128.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon129.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon129.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon130.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon130.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon131.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon131.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon132.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon132.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon133.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon133.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon134.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon134.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon135.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon135.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon136.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon136.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon137.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon137.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon138.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon138.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon139.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon139.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon140.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon140.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon141.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon141.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon142.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon142.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon143.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon143.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon144.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon144.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon145.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon145.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon146.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon146.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon147.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon147.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon148.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon148.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon149.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon149.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon150.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon150.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon151.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon151.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon152.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon152.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon153.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon153.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon154.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon154.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon155.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon155.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon156.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon156.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon157.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon157.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon158.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon158.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon159.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon159.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon160.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon160.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon161.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon161.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon162.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon162.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon163.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon163.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon164.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon164.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon165.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon165.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon166.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon166.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon167.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon167.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon168.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon168.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon169.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon169.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon170.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon170.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon171.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon171.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon172.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon172.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon173.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon173.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon174.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon174.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon175.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon175.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon176.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon176.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon177.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon177.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon178.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon178.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon179.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon179.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon180.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon180.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon181.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon181.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon182.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon182.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon183.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon183.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon184.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon184.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon185.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon185.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon186.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon186.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon187.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon187.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon188.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon188.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon189.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon189.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon190.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon190.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra...n191-endEP1.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon191-endEP1.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon192.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon192.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon193.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon193.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon194.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon194.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon195.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon195.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon196.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon196.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon197.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon197.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon198.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon198.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon199.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon199.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon200.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon200.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon201.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon201.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon202.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon202.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon203.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon203.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon204.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon204.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon205.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon205.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon206.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon206.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon207.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon207.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon208.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon208.jpg)
http://i183.photobucket.com/albums/x114/ra.../Ragtoon209.jpg (http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon-EP2/Ragtoon209.jpg)

chaskinny
27-09-2012, 06:09
กำ เดี๋ยวช่วยเอาลงให้ครับ

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon001.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon002.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon003.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon004.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon005.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon006.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon007.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon008.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/RagToon009.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon010.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon011.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon012.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon013.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon014.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon015.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon016.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon017.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon018.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon019.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon020.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon021.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon022.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon023.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon024.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon025.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon026.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon027.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon028.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon029.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon030.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon031.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon032.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon033.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon034.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon035.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon036.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon037.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon038.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon039.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon040.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon041.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon042.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon043.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon044.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon045.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon046.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon047.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon048.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon049.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon050.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon051.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon052.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon053.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon054.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon055.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon056.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon057.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon058.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon059.jpg

http://i183.photobucket.com/albums/x114/ragtoon/ROtoon/Ragtoon060.jpg


เหนื่อยครับไมไ่หว เอาลงให้แค่60หน้าละกัน 555 จะเยอะไปไหน งานวาดน่ารักเจ๋งดี ชอบๆ ฉากแอคชั่นก็เท่

bankbcool
27-09-2012, 07:19
เยอะมากอะ แล้วจะมาอ่านนะ

ohmohm
27-09-2012, 08:27
เดี๋ยวครับๆๆๆ ผมว่าทยอยเอาการ์ตูนมาลงดีไหม ไม่มีใครอ่านแน่เลยครับ ผมว่าเอาการ์ตูนมาฝากไว้ในโฮสของหรอยกูก็ได้นะครับ อ่านไปได้ 6 หน้า การ์ตูนดีเลยทีเดียวครับผม เสียดายถ้าลงไว้แบบนี้ครับ ลองดูๆ

Gobbs
27-09-2012, 09:18
แจ่มอ้ะ หนุกด้วย

NHeartnet
27-09-2012, 09:29
ครืองานมันเยอะมากน่ะครับคุณโอม ฝากโฮสไม่ไหว
ไว้งานใหม่ค่อยฝากโฮสดีก่า อีกอย่างพอโพสเป็นรูปปุ๊บ มันก็ดันคอมเม้นท์คนอื่นลงไปเรื่อย ๆ
ไม่ทราบว่าบอร์ดนี้มี โค๊ด สปอย อะไรพวกนี้ไหมครับ เอาไว้กดดูเมื่อต้องการ

ohmohm
27-09-2012, 11:32
ครืองานมันเยอะมากน่ะครับคุณโอม ฝากโฮสไม่ไหว
ไว้งานใหม่ค่อยฝากโฮสดีก่า อีกอย่างพอโพสเป็นรูปปุ๊บ มันก็ดันคอมเม้นท์คนอื่นลงไปเรื่อย ๆ
ไม่ทราบว่าบอร์ดนี้มี โค๊ด สปอย อะไรพวกนี้ไหมครับ เอาไว้กดดูเมื่อต้องการ


ในตัวบอร์ดนี้ยังไม่มีครับผม แต่เดี๋ยวจะลองปรับแต่งดูครับว่าบอร์ดของ VBU เขาทำมาไหม
รอซักแปปครับเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบเร็วๆนี้ งั้นเอางานใหม่ๆแหล่มๆมาโชว์ก็ได้ก๊าบบบบ
โฮ๊สเราที่ก็เหลือเยอะครับตอนนี้ ใช้ไป 5GB จาก 29GB 55555 เพราะพึ่งย้ายโฮสครับผม

พ่อวัวตัวน้อย
30-09-2012, 10:17
สนุกจริงๆครับ แต่เยอะไปหน่อย อ่านไม่หมดอ่ะ 555+