View Full Version : คู่เห่ยกำลังสอง ตอน พาสเวิร์ด


M150
07-10-2012, 23:36
การ์ตูนตอนนี้ขอมอบให้นายสันดาน คนที่ผมอยากให้อ่านการ์ตูนตอนนี้มากที่สุด หลังจากพยายามเคาะสนิมด้วยคำแนะนำของพี่น้องหลายคนเหลือเกินมา 2-3 ตอนแล้ว ในที่สุดการ์ตูนตอนนี้ก็รู้สึกว่า เขียนเองและอ่านเองฮาเสียที เบื้องต้นแค่นี้ก็พอใจแล้ว โดยตอนนี้เป็นเรื่องราวของหยิกชิ้นหยัดในอดีตที่ต้องต่อสู้ชีวิตวัยเรียนด้วยเรื่องราวและปัญหามากมายต่างๆ นานาจนต้องหารหัสผ่านให้กับชีวิต

http://board.roigoo.com/attachments/899d1325085143-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)
อ่านการ์ตูน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)-อ่านประวัติการ์ตูน (http://board.roigoo.com/comic-book-talk/2803-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9.html)http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4835&stc=1&d=1349627630 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4836&stc=1&d=1349627630 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4837&stc=1&d=1349627630 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)


การ์ตูนตอนต่อไป >>> คู่เห่ยกำลังสอง ตอน หนีรักไปพักร้อน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/4955-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)
การ์ตูนก่อนหน้านี้ >>> การ์ตูนลูกพร้าวมาแต่สวน ตอน ใช้บริการรถ TAXI กทม. (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/4800-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96-taxi-%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1.html)

M150
07-10-2012, 23:38
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4838&stc=1&d=1349627862 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4839&stc=1&d=1349627862 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=4840&stc=1&d=1349627862 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

บุญกึ่ม
08-10-2012, 00:19
เข้ามาลงชื่อว่าอ่านแล้วไว้ก่อนครับ หิหิ

ohmohm
08-10-2012, 08:51
ขอเปิดการ์ตูนของนายเอ็มเป็นคนเแรกเลยแล้วกันนะครับ การ์ตูนตอนนี้เป็นการ์ตูนเรียกฟอร์มที่ต้องบอกว่าทำได้สำเร็จเลยทีเดียว มุขรายทางผมฮาบ่อยมากในคราวนี้ ความกากของหยิกชิ้นหยัดกลับมาอีก 1 ตอนหลังจากเก็บกดมานานว่านายเอ็มจะกลับมาได้หรือไมขอรับ 555555

robokobo
08-10-2012, 10:50
ตอนนี้เวิร์กอ่ะ เนื้อหาเข้าถึงง่าย จังหวะของเรื่อง การต่อมุกระหว่างแต่ละหน้า จังหวะการตบมุกเวิร์กมั่กๆๆๆๆ ขอบคุณสำหรับตูนดีๆ ในวันที่ชีวิตวุ่นวายนะท่านเอ็ม

bankbcool
08-10-2012, 20:50
หยิกไม่กาก หยิกเก่งเว่อร์

ChangNoi and Light
08-10-2012, 21:07
เข้ามาช่วยดันการ์ตูนดีๆให้ครับน้องเอ็ม

นายสันดาน
10-10-2012, 20:06
ก่อนอื่นต้องขอชมเชยพี่เอ็ม ที่สลับคราบขี้เกียจจากมุขสี่่ช่องกลับมาเขียนการ์ตูนยาวได้เหมือนเดิม....ยาวกว่าเดิมด้วย

เนื้อเรื่อง ว่ากันด้วย ตัวละคร ไหลลื่นมาก ค่อนข้างจะโชว์นิสัยแต่ละตัวออกมาได้โดดเด่นมากมาย เช่น สัญชาติญาณสัตว์ป่าของไอ้หยิก และความเนิส ของไอ้ หยัด

ว่ากันด้วย เรื่องและการหักมุม มุขรายทางผมว่า ผ่าน ค่อนข้างจะเรื่อยๆอ่านแล้วยิ้มได้ครับแต่ไม่ถึงกับฮาก้าก
เนื้อเรื่องสรุปจบ ไม่ถึงกับตกม้าตายครับ แต่มันเหมือนจบทั้งๆที่ยังไม่จบเฉยๆ เหมือนขี้แล้วยังไม่สุดเหลืออีกก้อนค้างไว้ในตูดครับพี่ เพราะประเด็นเรื่องนี้คือ...แล้วไอ้ชิ้นจะสอบผ่านไหม...แล้วจะทำยังไงให้มันสอบผ่านล่ะ....เมื่อผู้อ่านยังไม่เห็นความจริงข้อนี้มันเลยเหมือนมีขี้หักใน

NuRay
11-10-2012, 07:54
ก่อนอื่นต้องขอชมเชยพี่เอ็ม ที่สลับคราบขี้เกียจจากมุขสี่่ช่องกลับมาเขียนการ์ตูนยาวได้เหมือนเดิม....ยาวกว่าเดิมด้วย

เนื้อเรื่อง ว่ากันด้วย ตัวละคร ไหลลื่นมาก ค่อนข้างจะโชว์นิสัยแต่ละตัวออกมาได้โดดเด่นมากมาย เช่น สัญชาติญาณสัตว์ป่าของไอ้หยิก และความเนิส ของไอ้ หยัด

ว่ากันด้วย เรื่องและการหักมุม มุขรายทางผมว่า ผ่าน ค่อนข้างจะเรื่อยๆอ่านแล้วยิ้มได้ครับแต่ไม่ถึงกับฮาก้าก
เนื้อเรื่องสรุปจบ ไม่ถึงกับตกม้าตายครับ แต่มันเหมือนจบทั้งๆที่ยังไม่จบเฉยๆ เหมือนขี้แล้วยังไม่สุดเหลืออีกก้อนค้างไว้ในตูดครับพี่ เพราะประเด็นเรื่องนี้คือ...แล้วไอ้ชิ้นจะสอบผ่านไหม...แล้วจะทำยังไงให้มันสอบผ่านล่ะ....เมื่อผู้อ่านยังไม่เห็นความจริงข้อนี้มันเลยเหมือนมีขี้หักใน

น้องนายสันดานแสดงความคิดเห็นได้ดีมากๆเลย เป็นประโยชน์กับคนอื่นมากๆ ไม่ทราบว่าตอนนี้เรียนอยู่ปีไหนแล้วคะเนี้ย

M150
11-10-2012, 08:58
ก่อนอื่นต้องขอชมเชยพี่เอ็ม ที่สลับคราบขี้เกียจจากมุขสี่่ช่องกลับมาเขียนการ์ตูนยาวได้เหมือนเดิม....ยาวกว่าเดิมด้วย

เนื้อเรื่อง ว่ากันด้วย ตัวละคร ไหลลื่นมาก ค่อนข้างจะโชว์นิสัยแต่ละตัวออกมาได้โดดเด่นมากมาย เช่น สัญชาติญาณสัตว์ป่าของไอ้หยิก และความเนิส ของไอ้ หยัด

ว่ากันด้วย เรื่องและการหักมุม มุขรายทางผมว่า ผ่าน ค่อนข้างจะเรื่อยๆอ่านแล้วยิ้มได้ครับแต่ไม่ถึงกับฮาก้าก
เนื้อเรื่องสรุปจบ ไม่ถึงกับตกม้าตายครับ แต่มันเหมือนจบทั้งๆที่ยังไม่จบเฉยๆ เหมือนขี้แล้วยังไม่สุดเหลืออีกก้อนค้างไว้ในตูดครับพี่ เพราะประเด็นเรื่องนี้คือ...แล้วไอ้ชิ้นจะสอบผ่านไหม...แล้วจะทำยังไงให้มันสอบผ่านล่ะ....เมื่อผู้อ่านยังไม่เห็นความจริงข้อนี้มันเลยเหมือนมีขี้หักใน

ขอบใจนายสันดานมากที่เข้ามาเม้นต์ ตามความตั้งใจที่ผมวาดเพื่อให้นายสันดานอ่าน ตอนนี้ขอยอมรับเลยครับว่า การตั้งเป้าหมายว่าอยากให้นายสันดานอ่านแล้วรู้สึกดี มันทำให้มีความกระตือรือร้นในการเขียนมากเลยหวะ ต้องอดทนต้องเฝ้ารอเพื่อเขียนให้ดี สุดท้ายแล้วผลงานมันก็ออกมาดีถูกใจผม ดังนั้นการเขียนการ์ตูนตอนนี้ทำให้ผมรู้ว่า แม้เขียนการ์ตูนแต่ละตอน ควรมีเป้าหมายในการพัฒนาของตัวเองไว้ด้วย ขอบคุณมากครับนายสันดาน

ป.ล.ส่วนเรื่องที่นายสันดานบอกว่า อ่านแล้วเหมือนไม่จบ จริงๆ ตรงนั้นผมคิดไว้แล้วหละครับว่าสันดานต้องทักท้วง เพราะเปิดเรื่องไว้เรื่องการสอบให้ผ่าน แต่ดันมาจบเรื่องว่าไม่มีข้อสอบในคอม จุดนั้นผมขี้เกียจเขียนแล้วครับ เลยหักขี้ไว้ตรงนั้น 555