View Full Version : Hawk!!ขาโจ๋ โต้พายุ Ep 02


ikqzang
17-10-2012, 14:44
ตอนที่ 02 แล้วจ๊าาาาาา
อ่านแล้วติชมกันด้วยนะครับ
เราจะได้เอาไป ปรับปรุงน่ะ

อ่านย้อนกลับตอนที่แล้ว :
Hawk!!ขาโจ๋ โต้พายุ ตอนที่ 1 (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4858-hawk-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-ep-01-a.html)
รีวิวตัวละครในHawk!!ขาโจ๋ โต้พายุ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4851-character-hawk-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B0.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8+17+oct+2012-picture1717-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B81.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8+17+oct+2012-picture1717-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B81.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8+17+oct+2012-picture1718-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B82.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8+17+oct+2012-picture1718-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B82.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8+17+oct+2012-picture1719-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B83.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8+17+oct+2012-picture1719-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B83.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8+17+oct+2012-picture1720-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B84.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8+17+oct+2012-picture1720-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B84.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8+17+oct+2012-picture1721-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B85.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8+17+oct+2012-picture1721-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B85.html)
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/58344_452080841510180_902190199_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/65361_452080931510171_1102066367_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/398360_452080978176833_856528475_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/66199_452081031510161_1022035810_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/548830_452081094843488_1092410918_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/185188_452081144843483_1284617220_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/60629_452081201510144_1903441475_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/10443_452081278176803_574267387_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/426362_452081344843463_954917084_n.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

bever
17-10-2012, 18:51
โอ้...เส้นคมขึ้นเยอะ!สมกับที่รอคอยเลยครับ!!

KunMama
18-10-2012, 00:06
วาดผู้หญิงได้น่ารักจัง เอาตอนที่ 1 มาแนบไว้ด้วยจะดีมากมากค๊าบ

ohmohm
18-10-2012, 09:54
ติดตามอ่านอีกคนครับ ยังไงเอาลิงค์ตอนเก่าๆมาแปะไว้ก็ดีเหมือนกันขอรับ

ikqzang
18-10-2012, 14:20
นี่ลิงค์ของ ep 01 ครับผม *0*
http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4858-hawk-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-ep-01-a.html#post14330
แฮะๆๆ ขอบคุณสำหรับคำชมนะขอรับ..^^ ตอนนี่เริ่มปั่นตอน 3 แล้ว
มะวานไปดูของ พวกเทพๆเขาทำกัน...ของขึ้น ปั่นต่อกันเลย แฮะๆ
ไงก็ฝากติดตามด้วยครับ

แล้วก็เฟสบุ๊ก ของผม ^^
https://www.facebook.com/minami.ikkizung

บุญกึ่ม
18-10-2012, 22:10
สนุกครับสนุก^ ^

ohmohm
19-10-2012, 14:23
นี่ลิงค์ของ ep 01 ครับผม *0*
http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/4858-hawk-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B9%8B-%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8-ep-01-a.html#post14330
แฮะๆๆ ขอบคุณสำหรับคำชมนะขอรับ..^^ ตอนนี่เริ่มปั่นตอน 3 แล้ว
มะวานไปดูของ พวกเทพๆเขาทำกัน...ของขึ้น ปั่นต่อกันเลย แฮะๆ
ไงก็ฝากติดตามด้วยครับ

แล้วก็เฟสบุ๊ก ของผม ^^
https://www.facebook.com/minami.ikkizung


กระผมแนบให้แล้วนะก๊าบบบ แนบไว้ในกระทู้แบบนี้จะได้อ่านตอนก่อนๆได้ด้วยครับ
บางครั้งปมก็งงๆว่าตอนแรกมันเป็นยังไงแล้ว ต้องย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน

:kiss:

อีกอย่างครับ น่าเปลี่ยนเป็นฝากรูปไว้ในโฮสเราครับ เพราะว่าถ้าโฮสทาง facebook เปลี่ยนที่มาหรือ Url
ของรูปแล้วมันจะหายทั้งหมดเลยนะขอรับ นึกแล้วก็เสียดาย ถ้ามันหายไปครับ ลูกหลานอดอ่านกันพอดี

ikqzang
20-10-2012, 09:20
กระผมแนบให้แล้วนะก๊าบบบ แนบไว้ในกระทู้แบบนี้จะได้อ่านตอนก่อนๆได้ด้วยครับ
บางครั้งปมก็งงๆว่าตอนแรกมันเป็นยังไงแล้ว ต้องย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งเหมือนกัน

:kiss:

อีกอย่างครับ น่าเปลี่ยนเป็นฝากรูปไว้ในโฮสเราครับ เพราะว่าถ้าโฮสทาง facebook เปลี่ยนที่มาหรือ Url
ของรูปแล้วมันจะหายทั้งหมดเลยนะขอรับ นึกแล้วก็เสียดาย ถ้ามันหายไปครับ ลูกหลานอดอ่านกันพอดี

รับทราบครับ^^
ความจริงเพิ่งเล่นเวปบอร์ดนี้่แหละ...จะลองไปงมดูครับ 5555+