View Full Version : คู่เห่ยกำลังสอง ตอน หนีรักไปพักร้อน


M150
21-10-2012, 22:46
หลังจากคู่เห่ยกำลังสองตอนที่แล้ว เรารู้สึกว่าวางตัวเรื่องได้โอเค ในตอนนี้เลยลองใช้เทคนิคเดียวกันในการวางโครงเรื่องอีกครั้ง ซึ่งในตอนนี้รู้สึกพอใจกับมุขหักมุม และ คอนเซปของตัวเรื่อง แม้ว่าจะหงุดหงิดเล็กน้อยกับการวาดเชื่อมโยงเรื่องในแต่ละช่วงแต่ละตอนของการ์ตูน รู้สึกได้เลยว่าความพริ้วของมันน้อยลงมานิด แต่ก็ยังพอฝากฝังได้กับความงุงิในภาพรวม และ มุขตบท้าย ภาวนาให้นายสันดานมีเวลาและเข้ามาอ่านกันอีกนะครับ ตอนต่อๆ ไปจะยกระดับการ์ตูนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ หวังว่าน้องๆ คงจะติดตามอ่านพัฒนาการกากๆ ของการ์ตูนคู่เห่ยเช่นเคยครับ เพราะมีประเด็นให้ต้องคิดเยอะยิ่งขึ้นไปมากมายเหลือเกินในการพัฒนาการ์ตูนเรื่องหนึ่งๆ เนี่ย !!


http://board.roigoo.com/attachments/899d1325085143-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)
อ่านการ์ตูน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)-อ่านประวัติการ์ตูน (http://board.roigoo.com/comic-book-talk/2803-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9.html)http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5009&stc=1&d=1350835036 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5010&stc=1&d=1350835036 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5011&stc=1&d=1350835036 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5012&stc=1&d=1350835036 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5013&stc=1&d=1350835036 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)


การ์ตูนตอนต่อไป >>> การ์ตูนลูกพร้าวสุดหล่อ ตอน วันนี้ขอดูอาร์เซน่อล (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/5108-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5.html)
การ์ตูนก่อนหน้านี้ >>> คู่เห่ยกำลังสอง ตอน พาสเวิร์ด (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/4893-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94.html)

M150
21-10-2012, 22:57
เรื่องราวความรักของแต่ละคน แต่ละคู่ มันเหมือนเรื่องตลกนะครับ แต่ละคนก็มีเรื่องราวกันคนละแบบที่แทบจะเรียกได้ว่า เมื่อเอาเรื่องราวของเราไปเล่าให้กับคนอื่นฟังแล้ว เขาอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ว่าได้ ซึ่งแน่นอนว่า ลูกชิ้นและเจ๊ไบรโอนี่ก็มีเรื่องราวความรักในมุมมองที่น่าสนใจ และ แน่นอนว่ามันต้องเห่ยอีกเช่นเคย 555+ (จะพร่ำเพ้อทำไมครับเนี่ย)

Gobbs
22-10-2012, 09:03
ขำมากค้าฟ...คู่เห่ยกลับมาแล้ว

ohmohm
22-10-2012, 12:47
ขอคอมเม้นแบบอวยๆการ์ตูนคู่เห่ยกำลังสองกันเสียหน่อย ฉลองเปิดเทอม 2 แบบนี้น้องๆคงเครียดกันกหน้าดูสินะครับ เรื่องความรักในวัยเรียนนั้นมีกันทุกสมัยเลยนะครับ ชิ้นก็เหมือนกับน้องๆทั่วไป มีความรักไปทั่วอกหักมา 50 ครั้งแล้วยังไม่หลาบจำ แต่ก็เริ่มงงว่าชิ้นมันแต่งงานกับไบรโอนี่แล้วไม่ใช่หรือเห็นบางตอนอยู่บ้านเดียวกัน ตอนนี้ฮาครับแต่จบไม่สวยเอาเสียเลย ไม่เร้าใจตอนจบ ไม่หักมุม จบสวยงามไป ดูไม่อนาถเหมือนคู่เห่ยสมัยก่อน ยังไงก็ฮากว่าผมวาดแน่นอน 555+

robokobo
22-10-2012, 13:07
ก่อนอื่น...จริงๆ ผมไม่มีสิทธิ์วิจารณ์ผลงานของคนที่ตั้งใจ แต่เจ้าของผลงานอยากขอคำแนะนำแบบยาวๆๆ ผมเลยขออ้างสิทธิ์วิจารณ์ซักเล็กน้อย อย่างแรกคือ ตอนนี้เหมือนจะไปแบบเรื่อยๆ ไม่ค่อยมีมุกฮาหมัดเด็ดอ่ะ แต่ภาพรวมของเรื่องลื่นไหลไปได้ด้วยดี ผมให้เครดิตตรงนี้ แล้วก็....ผมว่าคู่เห่ยกะเรื่องรักๆ มันไม่ใคร่จะไปด้วยกันเท่าไหร่เนอะ แต่...การที่ลองเปิดมุมมองใหม่ให้เนื้อเรื่องก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีนะ ผมจะรอดูมุมมองใหม่ๆ มุมอื่นต่อไปครับ และสุดท้าย...ขอขอบคุณที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานไม่มีขาด ตรงจุดนี้ช่วยกระตุ้นให้นักเขียนคนอื่นๆ มีไฟอยากเขียนบ้าง...จริงๆๆ

บุญกึ่ม
22-10-2012, 15:38
สะเทือนใจกับช่องนี้มากครับ
http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5025&stc=1&d=1350895066

bankbcool
22-10-2012, 22:12
ชิ้นควรกากในเรื่องรักต่อไป มิควรสมหวังในความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ คนที่สมหวังต้องเป็นหยิกผู้เดียว เพื่อความฮา นี่แหละเพื่อนรักแนวคู่เห่ย

M150
22-10-2012, 22:17
ชิ้นควรกากในเรื่องรักต่อไป มิควรสมหวังในความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ คนที่สมหวังต้องเป็นหยิกผู้เดียว เพื่อความฮา นี่แหละเพื่อนรักแนวคู่เห่ย
จริงๆ แล้วการ์ตูนตอนนี้ของพี่เอ็ม ได้รับแรงบันดาลใจจากน้องแบงค์นะครับ เพราะไอ้การ์ตูนเตะบอลพนันเอาตังค์กันนั่นแหละครับ มันเป็นเรื่องราวที่เจ็บจิ๊ดหัวใจที่เด็กวัยรุ่นทุกคนก็ต้องเจอ และ ในเวลาเดียวกันไอ้เด็กที่บ้าเตะบอลทุกคนมันต้องเคยเขม่นกับเจ้าพวกนักบาสแน่นอนครับ ซึ่งในมิตินั้นเองก็จะเคืองพวกสาวๆ ไปในเวลาเดียวกันด้วย เพราะทำไปมัวแต่ไปกร๊ดนักบาส นำมาสู่การ์ตูนตอนนี้นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นแล้ว ขอขอบพระคุณน้องแบงค์นะครับที่ช่วยปลุกไฟในการเขียนการ์ตูนตอนนี้ขึ้นมา !!

นายสันดาน
23-10-2012, 03:21
ตอนนี้ผมเดาตอนจบได้ครับแต่นั้นไม่สำคัญเพราะเหมือนนั่งดูอวาต้า เราดูทั้งๆที่เดาออกอยู่แล้วแต่ถ้าหนังมันสนุกมันก็ไม่เป็นไรกับเนื้อเรื่องหลักที่เบสิคไม่หักมุม

ได้ปล่อยฮาไปสองทีกับ มุข ตื้บแม่งเลยเพราะมันเสื่อมมาก รอบแรกก็เสื่อมแบบนิดๆ แต่พอมันมาตบรอบที่รอบตืบกรรมการนี่ อะไรของพวกมึง!!! แล้วคือเข้าใจอารมณ์แป้นบาส รร มันไม่มีห่วงมันไม่ซ๊วบ แล้วไม่นับแต้มนี่ัมันคิดไปได้55555555555555

M150
23-10-2012, 07:04
ตอนนี้ผมเดาตอนจบได้ครับแต่นั้นไม่สำคัญเพราะเหมือนนั่งดูอวาต้า เราดูทั้งๆที่เดาออกอยู่แล้วแต่ถ้าหนังมันสนุกมันก็ไม่เป็นไรกับเนื้อเรื่องหลักที่เบสิคไม่หักมุม ได้ปล่อยฮาไปสองทีกับ มุข ตื้บแม่งเลยเพราะมันเสื่อมมาก รอบแรกก็เสื่อมแบบนิดๆ แต่พอมันมาตบรอบที่รอบตืบกรรมการนี่ อะไรของพวกมึง!!! แล้วคือเข้าใจอารมณ์แป้นบาส รร มันไม่มีห่วงมันไม่ซ๊วบ แล้วไม่นับแต้มนี่ัมันคิดไปได้ 55555555555555
ขอบใจมากนายสันดาน นายทำให้เราแตกฉานในกระเด็นนี้ขึ้นเยอะ จริงของนาย มุขกากและเสื่อมของแท้ต้องที่หรอยกูจริงๆ

ohmohm
24-10-2012, 12:35
จุดเด่นของการ์ตูนนายเอ็มน่าจะเป็นแบบนี้ครับ

ประเด็นแปลก

จุดมุ่งหมายกาก

มุขรายทาง

แก้ปัญหาจุดประสงค์

จบด้วยความกากและผิดพลาด

M150
24-10-2012, 13:19
จุดเด่นของการ์ตูนนายเอ็มน่าจะเป็นแบบนี้ครับ ประเด็นแปลก จุดมุ่งหมายกาก มุขรายทาง แก้ปัญหาจุดประสงค์ จบด้วยความกากและผิดพลาด
เข้ามาคอมเมนต์รอบ 2 แบบนี้หมายความว่าอย่างไรครับคุณโอม เข้ามาอ่านรอบ 2 เหรอครับ !!! ถ้าใช่นี่หล่อโคตรครับ

wayupuks
26-08-2013, 11:40
โอ้ย มันบอกว่าให้ความลับตายไปพร้อมกะมันก็ฆ่ามันทิ้งเลยดีกว่าครับ
เพื่อนแบบนี้จะเก็บไว้ทำไม ไอ้@#@@#$#$%%$^%&!!!