View Full Version : ตัดเส้น งูๆปลาๆ


jacktheripper
02-12-2012, 15:27
จากเก่าไปใหม่ก็แล้วกันครับ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4622-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%861.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4622-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%861.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4623-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%862.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4623-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%862.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4624-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%863.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4624-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%863.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4625-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%864.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4625-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%864.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4626-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%865.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4626-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%865.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6657&stc=1&d=1369639333 (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99+2-12-12-picture4623-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9%E0%B9%86%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%862.html)

:undecided::undecided:

http://upic.me/i/fu/0img002.jpg http://upic.me/i/td/img001.jpg
http://upic.me/i/hn/0asdsd.jpg
http://upic.me/i/n7/aasdd.jpg
http://upic.me/i/zn/405057_436236616437680_1224135846_n.jpg
http://upic.me/i/ks/7h111.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

แนะนำด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ

ohmohm
03-12-2012, 08:08
รูปเยอะได้ใจ เส้นคมดีจังครับ ฝากรูปไว้ในโฮสของเราได้นะครับ รูปไม่หายแน่นอนครับท่าน

NuRay
03-12-2012, 23:50
ชอบที่ผลงานเยอะดีจังคะ ลงอีกเยอะๆนะคะ

pingguoabb
06-12-2012, 21:18
ใจกล้ามากเลยครับ สมัยนี้ คนวาดตัดเส้นในกระดาษเหลือน้อยลงทุกทีเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามา
แถมการตัดเส้นในกระดาษมันช่วยให้มีความระมัดระวังเยอะกว่าในคอมพ์พลาดไม่ได้
ไม่เหมือนตัดเส้นในคอมพ์ ลบยังไงกระดาษก็ไม่ขาด ไม่เละไม่ยุ่ย =v=

หนับหนุนนนน ><

ohmohm
07-12-2012, 17:12
กลับเข้ามาดูอีกครั้ง

บอกว่าตัดเส้นงูๆปลาๆ

ไหนครับ งู ไหนครับ ปลา

หลอกลวงผู้บริโภคชัดๆ

jacktheripper
07-12-2012, 20:22
ขอบคุณครับ
ผมเพิ่งเริ่มหัดเรื่องตัดเส้นครับ
เตัดเส้นในคอมผมก็ทำไม่เป็น เลยต้องเริ่มเท่าที่มี

ปล.ทั้งงูและปลาตกไม้กวาดครับ ในรูปที่ 4

คุณกิน
07-12-2012, 22:34
โห็ย งามมากครับ