View Full Version : น้องๆรู้หรือไม่ ระบบการศึกษาไทยรั้งท้ายประชาคมอาเซียน


ChangNoi and Light
04-01-2013, 16:20
อยากให้น้องๆคิดว่าการเรียนในห้องเรียนนั้นไม่อาจจะไม่ดีเสมอไปอีกแล้ว ตอนนี้ประเทศไทยของเราอยู่อันดับสุดท้ายของประชาคมอาเซียน ในด้านการพัฒนาการศึกษาเรียกได้ว่าพัฒนาน้อยมาก การหาความรู้นอกห้องเรียนสำคัญมากใครชอบวาดรูปมาที่เว็บหรอยกูนี่เลย ซ้อมไปโชว์ไปรับฟังคำแนะนำต่างๆ อย่าคิดว่าการเรียนในห้องได้เกรดดีคือจุดสูงสุดของชีวิต มันไม่จริงอีกต่อไปแล้ว

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1162-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9914.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-aec-picture1162-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9914.html)


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้(25ธ.ค.) มีการประชุมวุฒิสภา โดยมีนางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทรรัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธาน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา หารือว่า นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ปัจจุบันเรากำลังเผชิญวิกฤตคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งล่าสุด เวิร์ลอีคอนิมิค ฟอรัม ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาในประเทศอาเซียนทั้งหมด และได้จัดลำดับเปรียบเทียบกันในปี 2012-2013 พบว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทยอยู่อันดับที่ 6 ส่วนการศึกษาระดับมัธยม และอุดมศึกษา ไทยอยู่อันดับที่ 8 ท้ายสุด ยังแพ้ประเทศกัมพูชา เวียดนาม

http://www.bangkokbiznews.com/home/media/2012/12/25/images/news_img_483333_1.jpg
นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทรรัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2


เป็นไปได้อย่างไรที่ยักษ์ใหญ่อย่างประเทศไทยอยู่อันดับท้ายสุดของอาเซียน หรือผิดพลาดตรงนโยบายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเพียงกระพี้ เป็นเปลือก ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการซื้อแทบเล็ต ไม่ถึงตัวคุณภาพของคน นโยบายรัฐบาลไร้ทิศ ผิดทาง มาตลอด เข้าใจว่าคุณภาพคือโอเน็ต จึงเป็นบ้า เป็นหลัง ไม่ต้องจัดการเรียนการสอน ไม่ต้องแข่งขันกีฬา แต่คุณภาพอาเซียนไม่ใช่โอเน็ต แต่เป็นคุณภาพกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพราะฉะนั้นถ้าทำลักษณะนี้เหมือนเดิมตนเชื่อว่าจะแพ้ลาว พม่า กัมพูชา ดังนั้นจึงขอไปยังรัฐบาลและรมว.ศึกษาธิการต้องทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา