View Full Version : คู่เห่ยกำลังสอง ตอน สนธิสัญญา Winning Eleven


ohmohm
24-08-2011, 02:46
http://www.roigoo.com/images/title_images/story282_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 251 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ กรกฎาคม 2551

อันจะว่าไปแล้ว สำหรับเรื่องเกมส์ Winning Eleven เมื่อใครเอ่ยถึง
ขึ้นมาในวงสุรา วงสนทนาของเหล่าชายหนุ่ม แน่นอนไม่มีใครที่จะยอม
เป็นสองรองใคร คู่เห่ยกำลังสองเราก็เช่นกัน ถึงแม้จะรักกันขนาดไหน
เรื่อง Winning Eleven ไม่มีทางยอมกันอยู่แล้ว และเมื่อเล่นถึงจุดๆ
หนึ่ง ใครๆ ก็ย่อมมีข้อตกลงในการเล่นเกิดขึ้นต่อกันเสมอ


http://www.roigoo.com/images/full_images/story282_full.jpg
อ้างอิง : คู่เห่ยกำลังสอง ตอน สนธิสัญญา Winning Eleven : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-282.html)