View Full Version : 26/01/56 อย่าวาดรูปลงหนังสือสิ


MeltyBlood
26-01-2013, 02:29
งานฝึกสุดท้ายก่อนไปลุยงานลงสีของเพจ =A=

http://img594.imageshack.us/img594/3404/picture232993.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6793&stc=1&d=1370160391 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B4.html)

ohmohm
26-01-2013, 08:07
เข้ามาชมเช่นเคย ตอนแรกนึกว่าเธอจับอะไรดินสอนั่นเอง แอบตกใจเล็กน้อยถึงปากกลางครับท่าน

HulaHoopBoy
27-01-2013, 08:11
เข้ามาชมแว้ว

Gobbs
28-01-2013, 11:27
ดูแล้วก็ ให้ความรุ้สึก งง งง