View Full Version : พี่น้องสมองบวม ตอน คุณครูคนใหม่ของหนู


ohmohm
24-08-2011, 23:09
http://www.roigoo.com/images/title_images/story297_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 265 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ สิงหาคม 2551

ของแนะนำน้องๆไว้ก่อนว่า "การ์ตูนเรื่องนี้มีฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม"
ควรให้ผู้ใหญ่ปะกบคู่เมื่อต้องการจะอ่านครับ เนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องที่เกี่ยว
กับเด็กกลุ่มหนึ่งที่คาดหวัง ในตัวของคุณครูที่พึ่งเข้ามาใหม่มากเกินไป
ก็เลยเกิดเรื่องเลยเถิดขึ้นครับ....http://www.roigoo.com/images/full_images/story297_full.jpg
อ้างอิง : พี่น้องสมองบวม ตอน คุณครูคนใหม่ของหนู : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-297.html)