View Full Version : ตั๊กแตนตำข้าว ภาพสัตว์น่าทึ่ง มันกินอาหารอะไร ผสมพันธุ์อย่างไรมาดู


ohmohm
21-02-2013, 14:22
ตั๊กแตนตำข้าวถือว่าเป็นสัตว์ที่แข็งแรงมากอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับ เมื่อเราเทียบกับขนาดตัวของมันแล้ว บางคนอาจคิดว่าตั๊กแตนตำข้าวตัวเล็กนิดเดียวจะไปทำอะไรได้ แท้ที่จริงแล้วสัญาชาติญาณของมันเต็มไปด้วยความเป็นนักล่าและเจ้าแห่งการต่อสู้เลยทีเดียว วันนี้จะเอาภาพของเจ้าตั๊กแตนตำข้าว ที่จะตอบได้ว่ามันกินอะไร และมันมีการผสมพันธ์อย่างไรมาให้ชาวหรอยได้ดูกัน ขอบคุณเจ้าของภาพด้วย

ข้อมูลของมันตั๊กแตนตำข้าว
ตั๊กแตนตำข้าวเป็นสัตว์ล่าเหยื่อเท่านั้น ดังนั้นมันจึงมักไม่กินเนื้อที่ไม่ได้ล่ามาด้วยตนเอง แต่ก็มีคนเลี้ยงตั๊กแตนตำข้าวสามารถป้อนอาหารให้มันได้ แมลงเป็นอาหารหลักของตั๊กแตนตำข้าว แต่สปีชีส์ตั๊กแตนตำข้าวที่มีขนาดใหญ่สามารถกินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าได้ เช่น แมลงป่อง สัตว์เลื้อยคลาน กบ นก งู ปลา แม้กระทั่งแมลงสาบ ตั๊กแตนตำข้าวสามารถอำพรางตนให้เหมือนกับสิ่งแวดล้อมได้

ภาพที่น่าทึ่งของตั๊กแตนตำข้าว
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2049-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A31.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2049-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A31.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2050-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A32.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2050-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A32.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2051-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A33.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2051-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A33.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2052-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A34.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2052-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A34.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2053-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A35.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2053-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A35.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2054-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A36.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2054-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A36.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2055-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A37.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13-picture2055-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A37.html)

ดูแบบไม่มีอะไรมาขั้นได้ที่นี่ครับ
ตั๊กแตนตำข้าว (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7+21-2-13.html)

Like นี้เพื่อการส่งต่อ!!!!
board.roigoo.com/showthread.php?t=5604

โปรดทำการคอมเม้นเพื่อให้ทางกระผมได้ปรับปรุงเนื้อหาด้วยครับท่านชาวหรอย

God_Devil
21-02-2013, 14:31
-0- หน้าตามันตอนกินเหมือนจะเคลิ้มมีความสุข แต่บางตัวดูแล้วกวนตะหงิดๆ

HulaHoopBoy
21-02-2013, 15:35
ว้าว ภาพสวยงามมากมาก

ohmohm
21-02-2013, 23:52
คนชอบเยอะแบบนี้ เดี๋ยวคราวหน้ามาพบกันอีกแน่นอนครับท่าน กับรูปธรรมชาติสวยๆบนโลกของเรา พร้อมข้อมูลเล็กๆน้อยให้ได้อ่านประกอบครับ ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ทั้งคอมเม้น ทั้งไลท์ และแต้งครับ

KunMama
22-02-2013, 20:27
กระทู้ดีมีคุณภาพครับพี่โอม