View Full Version : O Spirit Cosmo ตูนดิจิตอลเต็มรูปแบบฮับ


robokobo
24-02-2013, 23:31
อ้อ...ก่อนอื่น การ์ตูนเรื่องนี้มีความเป็นโอตากุอย่างรุนแรง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอรับ คำนิยมโดยนายเอ็ม ไม่ได้อ่านการ์ตูนของเฮียนานมากครับ ผมว่าอย่างน้อยมีเป็นระยะเวลาครึ่งปีเป็นอย่างต่ำ ได้กลับมาอ่านการ์ตูนตอนนี้ดีใจเป็นปลื้มอย่างแรง ในเวลาเดียวกันนี้ขอด่าเลยว่า อู้นานมาก ข้ออ้างแยะมากเลยนะครับกว่าจะวาดสักเรื่อง ไม่เป็นไรครับสิ่งที่ผ่านมาแล้วขอให้ผ่านไป ตั้งแต่ตอนนี้ขอให้วาดการ์ตูนออกมาเรื่อยๆ กากไม่เป็นไร ผมชอบที่จะอ่านเรื่องแบบกากๆ นั่นแหละ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5+24-2-13-picture3120-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A50.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5+24-2-13-picture3120-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A50.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5+24-2-13-picture3121-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A51.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5+24-2-13-picture3121-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A51.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5+24-2-13-picture3122-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A52.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5+24-2-13-picture3122-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A52.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5+24-2-13-picture3123-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A53.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5+24-2-13-picture3123-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A53.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5+24-2-13-picture3124-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A54.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5+24-2-13-picture3124-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A54.html)

http://i877.photobucket.com/albums/ab335/hungligan/O%20Spirit/OS06_zpsbec0578c.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://i877.photobucket.com/albums/ab335/hungligan/O%20Spirit/OS07_zps63cbc27b.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://i877.photobucket.com/albums/ab335/hungligan/O%20Spirit/OS08_zps40c6a3a4.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://i877.photobucket.com/albums/ab335/hungligan/O%20Spirit/OS09_zps150e5c66.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://i877.photobucket.com/albums/ab335/hungligan/O%20Spirit/OS10_zps14de9c2e.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://i877.photobucket.com/albums/ab335/hungligan/O%20Spirit/OS11_zps4c716644.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://i877.photobucket.com/albums/ab335/hungligan/O%20Spirit/OS12_zpsf5be41c8.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://i877.photobucket.com/albums/ab335/hungligan/O%20Spirit/OS13_zpsafbf3f43.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://i877.photobucket.com/albums/ab335/hungligan/O%20Spirit/OS14_zps023de93e.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

http://i877.photobucket.com/albums/ab335/hungligan/O%20Spirit/OS15_zps9a9f4e67.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)

M150
25-02-2013, 00:17
ไม่ได้อ่านการ์ตูนของเฮียนานมากครับ ผมว่าอย่างน้อยมีเป็นระยะเวลาครึ่งปีเป็นอย่างต่ำ ได้กลับมาอ่านการ์ตูนตอนนี้ดีใจเป็นปลื้มอย่างแรง ในเวลาเดียวกันนี้ขอด่าเลยว่า อู้นานมาก ข้ออ้างแยะมากเลยนะครับกว่าจะวาดสักเรื่อง ไม่เป็นไรครับสิ่งที่ผ่านมาแล้วขอให้ผ่านไป ตั้งแต่ตอนนี้ขอให้วาดการ์ตูนออกมาเรื่อยๆ กากไม่เป็นไร ผมชอบที่จะอ่านเรื่องแบบกากๆ นั่นแหละ อย่าปล่อยให้ไฟในตัวเองหมด เพราะหากไฟในตัวเราหมดแล้ว คงไม่มีใครช่วยเหลือได้อีกแล้วหละ (นอกจากตัวเราเอง)

สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ ตอนแรกผมกะว่าเฮียจะวาดเป็นการ์ตูนยาวๆ นะเนี่ย ไม่คิดว่าจะหักดิบเอามาวาดเป็นตอนสั้นซะงั้น (หรือว่ามันคือตอนยาว) จริงๆ แล้วการ์ตูนอันนี้ผมได้ฟังตั้งแต่มาเล่าพล็อตหลักให้ฟังแล้วหละครับ แต่พอได้มาอ่านการ์ตูนเต็มๆ มันสนุกกว่าที่คิดไว้อีกนะ จุดที่ทำให้มันสนุก เพราะการ์ตูนแต่ละฉาก แต่ละช่วง ถูกเชื่อมโยงแบบไม่ขัดเขิน เรียกง่ายๆ ว่า เมื่ออ่านแล้วเนียนตา มันแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มือเก๋านะ พวกน้องๆ วาดใหม่ๆ จุดเชื่อมโยงฉากต่อฉากบางทีมันขัดๆ อ่านแล้วสะดุดเหมือนหัวเทียนบอด แถมยังแทรกมุขฮาไว้เยอะ น่าจะเรียกว่าเยอะกว่าโอซ่าเสียอีก เป็นการ์ตูนแอคชั่นที่มุขฮาเยอะ นอกจากนั้นยังไม่นับรวมด้านภาพที่ผ่านสบายๆ อยู่แล้ว ทั้งมุมมอง การใช้สกรีนโทน การวาดฉากแอคชั่นที่ทำได้ตื่นเต้นเร้าใจ ฯลฯ ปัจจัยอันนี้เฮียนำเสนอได้ดีอยู่แล้ว เอ้อ...ด้านภาพขอติงนิดเดียว คือ หากวาดฉากหลังบ้างอะไรบ้าง การ์ตูนเฮียตีพิมพ์ได้เลยนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นอีกส่วนหนึ่งที่มองว่าค่อนข้างสำคัญและอยากถ่ายทอดคือ ผมอยากให้ตัวเรื่องสื่อออกมากลางๆ ไม่อยากให้ไปอิงกับเรือ่งโอตาคุหรืออะไรมากไป คนที่ไม่โอตาคุมากมันอ่านไม่ค่อยจะเข้าใจ ผมว่าถ้าปรับตรงจุดนี้ได้ การ์ตูนเฮียเข้าขั้นเทพ (ในใจผม) ไปเลยนะ ขอมุขตัวเรื่องหลักแบบที่เข้าใจง่ายๆ ใครอ่านก็ได้ (มัน Mass ไปไหม)

สำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ ผมขอให้คะแนน 8.5/10 ที่ให้คะแนนเยอะ เพราะถูกใจตรงมุขหักมุมตอนท้าย อืม..เจอมุขนี้เข้าไปเด็ดโดนใจ หักมุมได้ดีนะ ถ้าตอนแรกเปิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ ว่าตัวเอกมีเงินน้อย แต่รสนิยมสูง ชอบซื้อการ์ตูนแบบบิ๊กบุ๊คสะสมบ้างอะไรบ้างจะก๊ากสุดขีด โดยรวมอ่านทั้งหมดแล้วคิดว่าเฮียจะมาอยู่สายหักมุมกับคู่เห่ยใช่ไหม 555+

RewindzeVII
25-02-2013, 11:51
โอ๊ย ชอบครับชอบ

ฮาได้อีก ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

Gobbs
26-02-2013, 09:05
สุดยอดมันส์จิงๆเลยคร้าฟ

M150
26-02-2013, 10:57
เข้ามาอัพไฟล์การ์ตูนเรื่องนี้ ไว้ในโฮสหรอยกู สุดยอดโฮสแห่งการอัพไฟล์รูปภาพ ฝากไฟล์รูปภาพการ์ตูน ที่หรอยสุดในไทย

M150
26-02-2013, 11:00
อีกชุดนึงครับ เพื่อความหรอยของเว็บหรอยกูตลอดไป การ์ตูนเรื่องนี้จงสิงสถิตในเว็บหรอยกูตราบนานเท่านาน กร๊ากกกก

ZAK STUDIO2
26-05-2013, 12:21
555+ลงตัวมากเลยครับ แต่โอซ่าหายไปไหนเเล้วอะครับไม่ค่อยเห็นในเฟสบุคเลยเดี๋ยวนี้