View Full Version : เปิดโหวต Event การ์ตูนวันวาเลนไทน์ 2013 คงไม่ช้าไป!!!


ohmohm
04-03-2013, 08:13
คนเราลืมกันได้ สมาชิกคงไม่ว่ากัน วันนี้มีฤกษ์งามยามดีในการให้โหวตกระทู้นี้ Event การ์ตูนวันวาเลนไทน์ 2013 กับของรางวัลแปลกที่สุดในโลก (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C/5461-event-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-2013-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html) ไม่รู้ยังจำกันได้ไหม จำนวนคนส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 3 คนด้วยกันครับ มีใครกันบ้างดูตามรายชื่อนี้กันเลยครับท่าน


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1055-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C12.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-picture1055-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C12.html)

- นายบุญกึ่ม
- นายแบงค์บีคูล
- คุณกอล์ฟเจ้า

ร่วมโหวตตรงนี้กด (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C/5646-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.html)


การ์ตูนวันวาเลนไทน์ของนายบุญกึ่ม


http://board.roigoo.com/attachments/5794d1359809129-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-1.jpg (http://board.roigoo.com/attachments/6098d1364723816-100_%E0%B8%A16-m-;l168.jpg)
http://board.roigoo.com/attachments/5795d1359809129-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-2.jpg (http://board.roigoo.com/attachments/6098d1364723816-100_%E0%B8%A16-m-;l168.jpg)
http://board.roigoo.com/attachments/5796d1359809129-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-3.jpg (http://board.roigoo.com/attachments/6098d1364723816-100_%E0%B8%A16-m-;l168.jpg)
http://board.roigoo.com/attachments/5797d1359809129-%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-4.jpg (http://board.roigoo.com/attachments/6098d1364723816-100_%E0%B8%A16-m-;l168.jpg)การ์ตูนวันวาเลนไทน์ของนายแบงค์บีคูล

http://sphotos-b.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/555905_426976620719873_767915207_n.jpg (http://board.roigoo.com/attachments/6098d1364723816-100_%E0%B8%A16-m-;l168.jpg)
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/582831_426976884053180_254816166_n.jpg (http://board.roigoo.com/attachments/6098d1364723816-100_%E0%B8%A16-m-;l168.jpg)
อ่านต่อได้ที่นี้ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C/5461-event-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-2013-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html#post17476)การ์ตูนวันวาเลนไทน์จากคุณกอล์ฟ

<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> </table> http://board.roigoo.com/attachments/5838d1360838422-v1.jpg (http://board.roigoo.com/attachments/6098d1364723816-100_%E0%B8%A16-m-;l168.jpg)

http://board.roigoo.com/attachments/5839d1360838422-v2.jpg (http://board.roigoo.com/attachments/6098d1364723816-100_%E0%B8%A16-m-;l168.jpg)
อ่านต่อที่นี่ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C/5461-event-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C-2013-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-2.html#post17500)


รักใครชอบใครโหวตกันได้ด้านบนเลยจ้าาาา เปิดช้าไปไม่กี่วันเอง คงไม่ว่ากัน ไม่รู้จะอ้างว่าอะไรดีอิอิ โหวตเข้ามาเลยก๊าบบบบบบบบบบ ขอบรางวัลเหมือนเดิมที่บอกเอาไว้ สมุดหรอยกู 1 เล่ม และตัวการ์ตูนเป็ดน้อย Original 1 ตัว

Gobbs
04-03-2013, 11:07
โหวตไปเรียบร้อยแล้วค้าฟ