View Full Version : การ์ตูนลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน แซวน้อง pupoo


ohmohm
05-03-2013, 22:45
นายบุญกึ่มเริ่มแซวผมก็เลยแซวกับเขากันบ้างแล้วกัน เลือกนายลูกพร้าวมาโชว์ความเกรียนในครั้งนี้ แซวเอาฮา แซวกันเพราะรัก อย่าถือสากันครับท่าน ลองย้อนรอยดูว่าต้นฉบับเขาเป็นอย่างไร และนายบุญกึ่มเขาแซวไว้อย่างไรกันบ้าง ใครอยากวาดต่อเชิญเลย5555 (ภาพไม่ชัดเพราะถ่ายกับมือถือค๊าบบบบ)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5954&stc=1&d=1362498238

ต้นฉบับน้อง Pupoo :::: พี่ๆหรอยช่วยติชมด้วยน่ะจ๊ะ (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/5655-%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%86%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%B0.html)
ของนายบุญกึ่ม ::::::::: กากตูน - แซวน้อง pupoo (http://board.roigoo.com/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/5663-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-pupoo.html)

อันนี้ต้นฉบับจ้าาา
<table class="tborder" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1" width="100%"> </table> นานๆทีเข้ามาอัพในเว็บ
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+5-3-13-picture2492-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%811.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+5-3-13-picture2492-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%811.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+5-3-13-picture2493-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%812.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81+5-3-13-picture2493-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%812.html)


ส่วนนี้เวอร์ชั่นผม
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88+5-3-13-picture2495-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A71.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88+5-3-13-picture2495-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A71.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88+5-3-13-picture2496-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A72.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88+5-3-13-picture2496-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A72.html)

ขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาอ่าน....


การ์ตูนตอนต่อไป >>> การ์ตูนไอ้เป็ดน้อย ตอน เด็กเรียนต้องนั่งหน้าสุด (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/5673-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.html)
การ์ตูนก่อนหน้านี้ >>> การ์ตูนไอ้เป็ดน้อย ตอน ก่อนเข้าสอบ 1 วัน (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/5662-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.html)

บุญกึ่ม
05-03-2013, 22:52
จะแทกคุณJigSaWเหมือนในเฟสนี่ทำยังไงครับ

HulaHoopBoy
06-03-2013, 01:01
เหวยยยย เขาอินเทรนกันใหญ่แล้ววุ้ย

NuRay
06-03-2013, 19:44
เอ้อ แซวกันเข้าไป อิอิ