View Full Version : แปลกไหม!!! ถึงข้าวจะขึ้นยังไง แต่หมากฝรั่งไม่เคยขึ้นราคา


ChangNoi and Light
08-03-2013, 09:14
หมากฝรั่งเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ราชกาลที่ 1 (พี่มั่วครับ) เริ่มเรื่องเลย คือประหลาดใจว่าต้นทุนที่แท้จริงของมหาฝรั่งอยู่ที่เท่าไรกันแน่ เหมือนกับว่าตั้งแต่เข้ามาใหม่ๆก็ 5 บาทมานานแล้ว ตอนนี้ก็ยัง 5 บาทอยู่เหมือนเดิม พี่หมายถึงพวกหมากฝรั่งที่ทรงยาวๆแยยนี้นะ หรือต้นทุกมันแค่บาทเดียวกันแน่ ใครเป็นผู้รู้เข้ามาบอกกัน รู้สึกว่าส่วนมากหมากฝรั่งพวกนี้จะผลิตที่อินโดกันเยอะ


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87+8-3-13-picture2555-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B22.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87+8-3-13-picture2555-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B22.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87+8-3-13-picture2554-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B21.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87+8-3-13-picture2554-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B21.html)

แอดมินเอารูปไปแต่งให้จ้าาาา