View Full Version : หรอยกู New Head Web !!! ต้อนรับประชาคมอาเซียน


ohmohm
09-03-2013, 09:31
คนเห็นกันหลายคนแล้ว (เข้ามาเขาก็เห็นกันทุกคน) ว่าเราเปลี่ยนแฮดเว็บใหม่ ให้มันอินเทรนมากยิ่งขึ้น ต้อนรับประชาคมอาเซียนครับ หลังจากแฮดตัวเดิมใช้มากนานกว่า 3 ปีแลืวอยาถจริงอะไรจริง ในรูปนี้ประกอบไปด้วย ลูกพร้าว พุดดิ้ง หยิก ชิ้น และอุปกรณ์การวาดการ์ตูนแบบครบชุด

ลาก่อนแฮดเก่า
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+9-3-13-picture2614-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+9-3-13-picture2614-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2.html)

ต้อนรับแฮดกันใหม่
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+9-3-13-picture2615-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+9-3-13-picture2615-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)

พร้อมกับเปลี่ยนสโลแกนใหม่!!! หลังจากเราใช้สโลแกน รุ่งอรุณแห่งความฮา มานานหลายปีเหมือนกัน ปีนี้เปลี่ยนเป็น RoiGOo.com To Make & Share Comic เพื่อให้เข้ากับเว็บโชว์ผลงานการ์ตูนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขอให้ทุกคนมีความสุขกับแฮดอันใหม่ แน่นอนว่าเรายังทยอยแก้ไขปรับปรุงส่วนต่างๆอยู่ครับ


ดูรูปแฮดแบบเต็มๆ
เปิดตัวแฮดการ์ตูนหรอยใหม่ (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%81%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88+9-3-13.html)

M150
09-03-2013, 14:26
เปลี่ยนบ้างดีแล้วครับ เพราะว่าคุณโอมเนียนใช้ Heading เว็บอันนี้มานานไปละ เปลี่ยนหน่อยเพื่อต้อนรับ AEC ครับ

ChangNoi and Light
10-03-2013, 00:09
พัฒนาไปอีกก้าวแล้วสิ