View Full Version : เพราะเราเห็นการสูญเสียในการฝากการ์ตูนไว้ที่โฮสอื่น!!!


ohmohm
11-03-2013, 15:02
ตอนนี้ผมเลยจัดการดูผลงานการ์ตูน-รูปการ์ตูนเก่าๆที่มาโพสไว้ในเว็บหรอยกูของเรา นำลงโฮสของเราทั้งหมด ตอนนี้ในส่วนการ์ตูนทำได้ 100% นำลงโฮสหรอยทั้งหมดเสร็จแล้วครับ(บางอันแก้ไขไม่ทันรูปหายไปก่อนก็มีเหมือนกัน) ตอนนี้อยู่ในส่วนของการ์ตูนนำรูปการ์ตูนลงโฮสครับ นี่ครับความพยายามของชาวหรอยกู คลิก...!!!!! (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums.html)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+11-3-13-picture2751-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+11-3-13-picture2751-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+11-3-13-picture2752-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A21.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+11-3-13-picture2752-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A21.html)

KunMama
12-03-2013, 10:55
ทุ่มเทเพื่อชาติจริงๆพี่โอม