View Full Version : เกมส์สร้างเกาะ 5 เวอร์ชั่นที่สามารถเล่นบนเว็บได้ ตอนนี้!!!


ohmohm
13-03-2013, 10:45
เอาไว้คลายเครียดช่วงปิดเทอมครับท่าน สำหรับน้องๆที่ไม่มีอะไรทำ สิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นการเล่นเกมส์ วันนี้เว็บหรอยกูจัดเกมส์สร้างเกาะ 5 แบบ มาให้น้องๆได้เล่น มีหลากหลายสไตร์หลากหลายเจ้ามากเลยทีเดียว ใครไม่แน่ใจเกมส์ไหนลองดูรูปรีวิวกันเลยครับ

ส่งหน้านี้ให้เพื่อนร่วมก๊วน
board.roigoo.com/showthread.php?t=5699http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+11-3-13-picture2730-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B01.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87+11-3-13-picture2730-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B01.html)
เกมส์ที่ 1 เกมส์สร้างเกาะร้างให้เป็นเกาะสวรรค์ โหดมันฮาสไตร์หรอยกู (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12100.0)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0+11-3-13-picture2732-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B03.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0+11-3-13-picture2732-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B03.html)
เกมส์ที่ 2 เกมส์ติดเกาะที่ใครสร้างเกาะก็ไม่รู้ เกมส์ 3D เหมือนจริงน่ารักง้า (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12101.0)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%88+11-3-13-picture2734-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%881.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%88+11-3-13-picture2734-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%881.html)
เกมส์ที่ 3 เกมส์สร้างเกาะปีศาจ โดยปีศาจและเพื่อปีศาจ Monster Island (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12102.0)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+11-3-13-picture2736-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%871.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+11-3-13-picture2736-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%871.html)
เกมส์ที่ 4 สร้างเมือง สร้างป้อมรบ สร้างวัด เกมส์สร้างเกาะที่ดีที่สุดในเอเชีย (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12103.0)


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+11-3-13-picture2738-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%871.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2+11-3-13-picture2738-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%871.html)
เกมส์ที่ 5 คนอื่นเล่นกันหมดแล้ว!!! เกมส์สร้างเกาะ-สร้างห้างสรรพสินค้า-สร้างรีสอร์ท (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12104.0)


ตัดสินใจเลือกกันได้แล้ว ก็ลองเล่นกันดูครับ ใครชอบก็ Like หรือ Share กันได้ เราไม่ว่ากันอยู่แล้ว หรอยกูเหมส์ออนไลน์ คิดแต่เกมส์ดีมีคุณภาพสำหรับชาวหรอยกูทุกคน และที่สำคัญเน้นมาเป็น SET กันเลยทีเดียว จะไม่หรอยได้ไงล้า


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6281&stc=1&d=1366823188 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0.html)