View Full Version : พี่น้องสมองบวม ตอน เมื่อหนูเบลล์อยากปฎิวัติ


ohmohm
25-08-2011, 00:02
http://www.roigoo.com/images/title_images/story307_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 274 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายเอ็ม
เขียนเมื่อ สิงหาคม 2551

กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง กับการ์ตูนสุดฮาเกี่ยวกับเด็กน่ารักๆ
สองคน หนูบอล และ หนูเบลล์ ในเรื่อง พี่น้องสมองบวม
ความเดิมในตอนที่แล้ว หนูบอลเบลล์ได้อาจารย์ใหญ่ ท่านใหม่
หน้าตาหล่อเหลา แต่แล้วก็ถูกนักเรียนปฏฺวัติให้ออก เพราะหน้า
ตาและความจังไรอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ในตอนนี้หนูเบลล์เกิด
อาการเครียดเนื่องจากอากาศร้อน จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาhttp://www.roigoo.com/images/full_images/story307_full.jpg
อ้างอิง : พี่น้องสมองบวม ตอน เมื่อหนูเบลล์อยากปฎิวัติ : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-307.html)