View Full Version : คู่เห่ยกำลังสอง ตอน หลอนนอนไม่หลับ


M150
14-03-2013, 13:30
เรียกได้ว่าตั้งแต่ปลดล็อคเหมือนกับ Jail สมองตัวเองไปด้วยการ เลิกบ้าความสมบูรณ์แบบ พี่เอ็มก็เริ่มวาดการ์ตูนด้วยปากกากากๆ เช่นเคย ด้วยอุดมคติที่ว่า สมุดหนึ่งเล่ม ปากกาหนึ่งด้าม วาดที่ไหนก็ได้ในโลก ไม่ต้องไปอายชาวบ้าน ไม่ต้องวาดแบบมีสมาธิ หรือ ต้องวาดในที่ส่วนตัวอะไรมากมาย ว่างเมื่อไหร่ก็วาด วาดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องมาสกงสแกนอะไรให้มันวุ่นวาย ใช้มือถือนี่แหละ ถ่ายปุ๊บเอาลงคอมปั๊บแล้วก็เอาขึ้นเว็บทันที เรียกได้ว่าเข้าสู่ยุคความกากเต็มขั้นดังเดิม แม้จะไม่ได้กากกก ขนาดแรกเริ่มเดิมที แต่อย่างน้อยมันก็เป็นความรู้สึกที่ได้วาดการ์ตูนตอบสนองความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ตัวเองอย่างแท้จริงเสียที คิดไป วาดไป ตามอารมณ์ ไม่ต้องสนใจอะไรใคร เท่านี้รู้สึกสบายใจขึ้นเป็นกองเลยครับ

http://board.roigoo.com/attachments/899d1325085143-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)
อ่านการ์ตูน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)-อ่านประวัติการ์ตูน (http://board.roigoo.com/comic-book-talk/2803-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5992&stc=1&d=1363243473 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5993&stc=1&d=1363243473 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=5994&stc=1&d=1363243473 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

การ์ตูนตอนต่อไป >>> การ์ตูนไอ้เป็ดน้อย ตอน เรื่องที่ผู้ชายทุกคนต้องเจอ(ฮาโว้ย) (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/5750-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD-%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%A2.html)
การ์ตูนตอนที่แล้ว >>> คู่เห่ยกำลังสอง ตอน เห็นแล้วรู้สึกกระจอก (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/5674-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81.html)

M150
14-03-2013, 13:40
ขอขอบคุณ
ขอขอบคุณเพื่อนโลกออนไลน์อย่าง YF-19 ที่เป็นกำลังใจ และ ให้กลับสู่ความเป็นตัวตนเรื่อยมา สมาชิกกลุ่มแนวฮาร์ดคอร์ชอบอ่านการ์ตูนกากและดิบยังมีอยู่ในโลกจริงๆ ขอขอบคุณมากเลยครับ และ ขอขอบคุณคุณโอมที่ช่วยแนะนำเรื่องการปรับสีและปรับแสงการ์ตูนก่อนเอาลงในเว็บ ซึ่งช่วยให้เราไม่ต้องคอยยึดติดกับสแกนเนอร์ เพียงแค่มีกล้องถ่ายรูป รู้มุมกล้องการถ่ายดีๆ และ เอามาปรับในโฟโต้ช็อปอีกนิด เท่านี้เราก็ได้ภาพการ์ตูนสวยๆ เอาไว้ลงเว็บกันแล้วครับ

ohmohm
14-03-2013, 14:08
วันนี้ขอจัดมาเป็นข้อข้อเลยแล้วกันนะครับ

ข้อดี
1.ตอนนี้ผมเห็นไฟในตัวของนายเอ็มแล้ว
2.มุขรายทางแบบคิดไม่ถึงมีให้เห็นเสมอในของนายเอ็ม

ข้อเสีย(วิจารณ์ฐานะคนอ่าน)
1.ผมเบื่อการให้ตัวการ์ตูนมาเล่าเรื่อง
2.ความสับสนของบุคลิกหยิกกับชิ้น ตอนนี้ผมว่ามันใกล้กันเกินไป
จากข้อ 2 อยากให้นายเอ็มดูการ์ตูนเรื่อง Regular Show มันเป็นคู่หูเหมือนกัน มันมีความสามัคคีกันมากมาก แต่ข้อเสียที่ควายที่สุดคือ มันโง่ทั้งคู่ ชอบแก้ปัญหาโง่ๆทั้งคู่ แถมพอมันคิดอะไรโง่ๆออก มันก็จะกระตี๊กระด้ามาก (ทั้งๆที่เป็นความคิดที่โง่สุดๆ) แต่มันยังแฝงไปด้วยความรักเพื่อนอีกด้วย จุดเรื่องรักเพื่อนนี่่ผมว่ายากที่จะเขียน ซึ่งคู่เห่ยถ้าเพิ่มความสามัคคี ความรักเพื่อนลงไป น่าจะกินใจคนได้อีกมากครับ

บุญกึ่ม
14-03-2013, 15:56
ผมค่อนข้างชอบเดี๋ยวทำเล่ามั่ง

YF-19
14-03-2013, 17:21
ขอบคุณการ์ตูนสนุกๆ เช่นกันครับ

ถ้าเขียนแล้วอารมณ์ดี เขียนไปเถอะครับ มันก็จะออกมาอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นแหละ

ohmohm
14-03-2013, 22:16
ขอบคุณการ์ตูนสนุกๆ เช่นกันครับ

ถ้าเขียนแล้วอารมณ์ดี เขียนไปเถอะครับ มันก็จะออกมาอย่างที่มันควรจะเป็นนั่นแหละ

เห็นคอมเม้นนี้แล้วน้ำตาไหลเลยครับ คุณ YF คอมเม้นที่ละทีกินใจนายเอ็มและผมอย่างมาก ว่าแต่เขาคือใครกัน

bankbcool
15-03-2013, 03:47
การ์ตูนฮา ก็ต้องฮาให้เค้าหน่อย ขอขอบคุณความฮา

robokobo
15-03-2013, 09:31
เนื้อเรื่องโอครับ ใกล้ตัวและเข้าถึงสภาพจิตใจเดียวกันเลย แต่ถ้าท่านเอ็มแบ่งหน้าให้ดี เก็บจังหวะที่จะเฉลยมุกฮาไว้ ไม่ให้อยู่หน้าเดียวกับหน้าเปิดมุก จะดีกว่านี้ นึกภาพออกใช่ไหมครับ ผมว่าผมเคยแนะนำเรื่องนี้แล้วล่ะ

Gobbs
15-03-2013, 09:48
ข้อดี(วิจารณ์ฐานะคนอ่าน)
1.ผมชอบการให้ตัวการ์ตูนมาเล่าเรื่อง
2.ความสับสนของบุคลิกหยิกกับชิ้น ตอนนี้ผมว่ามันใกล้กันดีแต่ก็มีความต่างนิสๆ
ข้อดีที่ควายที่สุดคือ มันโง่ทั้งคู่ ชอบแก้ปัญหาโง่ๆทั้งคู่ แถมพอมันคิดอะไรโง่ๆออก มันก็จะกระตี๊กระด้ามาก (ทั้งๆที่เป็นความคิดที่โง่สุดๆ)

ChangNoi and Light
15-03-2013, 14:59
พี่ยังชอบเหมือนเดิม วิจารณ์ไม่ถูก

HulaHoopBoy
16-03-2013, 08:28
ฮาไม่ฮาไม่รู้ พี่เอ็มหล่อสุดในเว็บและใช้รูปตัวจริงมาเป้นอวาต้า 555555555555

ก๊อดซิล่าน้อย
27-03-2013, 03:58
สุด ๆ เลยครับมุขแต่ละมุขฮามาก (: ผมชอบมากครับคู่เห่ยกำลัง 2

NuRay
27-03-2013, 10:29
สุด ๆ เลยครับมุขแต่ละมุขฮามาก (: ผมชอบมากครับคู่เห่ยกำลัง 2

คู่เห่ยยังมีตอนทีเด็ดอีกเยอะจ้าาา

meisan
30-03-2013, 08:55
การ์ตูนฮาดีค่ะ พออ่านหลายๆตอนแล้วยิ่งรู้สึก แต่ว่าการลำดับบับเบิ้ลยังอ่านยากอยู่นิดๆนะคะ

M150
30-03-2013, 22:03
การ์ตูนฮาดีค่ะ พออ่านหลายๆตอนแล้วยิ่งรู้สึก แต่ว่าการลำดับบับเบิ้ลยังอ่านยากอยู่นิดๆนะคะ
แนะนำผมหน่อยคร้าบพี่ การลำดับเรียงบอลลูนคำพูด ควรจะจัดเรียงอย่างไรครับ หรือ มีวิธีอย่างไรบ้างคร้าบ ขอบคุณครับ