View Full Version : ประมวลภาพ การ์ตูนมือวางอันดับ 2 ของ Cartoon network [Regular Show]


ohmohm
14-03-2013, 14:12
การ์ตูนเรื่องนี้ไม่ใช่การ์ตูนสำหรับเด็ก เพราะใน Cartoon Network ให้ Regular Show อยู่ในหมวด PG หรืออายุต่ำกว่า 18 ปีควรมีผู้ปกครองให้คะแนะนำ วันนี้ขอประมวลภาพแบบเล่นๆ ไม่ต้องบรรยายเนื้อหาอะไรให้มากมาย เสพความฮาด้วยรูปของการ์ตูนอันดับ 2 ของ Cartoon Network ตอนนี้ (จัดอันดับโดย Roigoo.com อันดับ 1 Adventure Time)

ดู Regular Show แบบเต็มอัลบั้ม
ภาพการ์ตูนเน็ตเวิร์ค [Regular Show] (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2948-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2948-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show1.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2949-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2949-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show2.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2950-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2950-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show3.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2951-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show4.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2951-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show4.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2952-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show5.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2952-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show5.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2953-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show6.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13-picture2953-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-regular-show6.html)

ขอบคุณทางช่อง Cartoon Network มากมากครับ และก็ขอบคุณทางช่องเคเบิ้ลอย่างทรูวิชชั่นด้วย ที่มีช่องการ์ตูนดีๆแบบนี้ แถมบรรยายไทยได้สวดยอดไปเลย ถ้าออกมาเป็น DVD ผมคนหนึ่งละจะซื้อเก็บ ไม่อยากซื้อแบบพากษ์อังกฤษครับฮาไม่เท่าพากษ์ไทยจริงๆ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6253&stc=1&d=1366777052 (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84+14-3-13.html)
เอ้า ฮากันเข้าไปเราไปอาบน้ำก่อน

M150
14-03-2013, 16:20
ต้องยอมรับเลยครับว่า Cartoon Network มันคือ สุดยอดแห่งการ์ตูนฮาแห่งยุคกันจริงๆ ส่วนหนึ่งคงเป็นเพราะเขาทำกันเป็นทีม มีทั้งทีมคิด ทีมเขียน เครดิตท้ายการ์ตูนมันเลยเยอะมาก นั่นนำมาซึ่งผลงานระดับที่ฉายได้ทั้งโลก และ คนทุกคนทุกชาติทุกเพศดูแล้วเขาใจ และ สามารถฮาได้ โดยไม่ต้องหวังมุขวัฒนธรรมหรือมุขเหตุการณ์เฉพาะถิ่นเลย Cartoon Network อาจจะเป็นเหตุผลง่ายๆ ที่ทำให้ผมติด Truevision มากกว่าช่องดูบอลพรีเมียร์ลีกอีกก็เป็นได้เลยหละครับ

ohmohm
14-03-2013, 22:15
คิดเหมือนกับนายเอ็ม ผมใช้บริการช่อง cartoon network มากกว่าดูบอลพรีเมียร์ครับท่าน ดูตอนซ้ำบ้างอะไรบ้าง ก็ว่ากันไป แต่ละปีเอาการ์ตูนดีๆมาให้เราชม ว่ากันไปตามเรื่องตามราว Ben10 เข้ามาสร้างชื่อก็เพราะทรูวิชชั่นจริงๆ เรื่องอื่นอาจดังไม่เท่า แต่ผมชอบกว่าเยอะ555

NuRay
15-03-2013, 12:40
การ์ตูนเรื่องนี้ได้เรต PG เพราะอะไร
ก็เพราะว่ามีฉากชกต่อยในการ์ตูนบ่อยครั้ง แต่เป็นแบบฮาๆนั้นเองจ้า แต่พอทางช่องประเมิน ก็ดันไปอยู่ในเรตเดียวกับดราก้อนบอลเสียได้ แบบนี้แลดูแล้วไม่ยุติธรรมเหมือนกันแฮะ ว่าไปนั่น