View Full Version : การ์ตูนไอ้เป็ดน้อย ตอน เรื่องที่ผู้ชายทุกคนต้องเจอ(ฮาโว้ย)


ohmohm
18-03-2013, 22:50
กลับมาลงโลงเอ้ยโรงฉายกันอีกแล้วนะครับท่านผู้อ่าน สำหรับไอ้เป็ดน้อย สุดหล่อของชาวหรอยกู เป็ดน้อยเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หน้าตาดีพอสมควรแต่ความเทพของเขาคือความอัจฉริยะในด้านการเรียนนั่นเอง จนครั้งหนึ่งการ์ตูนเป็ดน้อยเคยได้ชื่อว่า เป็นการ์ตูนเพื่อการศึกษามาแล้ว ไม่ได้โม้ครับไอ้เป็ดน้อยเป็นการ์ตูนที่ดีจริงๆ ลองมาอ่านกันดูครับ การ์ตูนไอ้เป็ดน้อย ตอน เรื่องที่ผู้ชายทุกคนต้องเจอ

อ่านการ์ตูนไอ้เป็ดน้อยแบบเต็มๆ
การ์ตูนไอ้เป็ดน้อย ตอน เรื่องที่ผู้ชายทุกคนต้องเจอ (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD+18-3-13.html)ลิงค์ย่อสำหรับส่งให้เพื่อนพ้องน้องพี่
board.roigoo.com/showthread.php?t=5750


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD+18-3-13-picture3202-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD+18-3-13-picture3202-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD1.html)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD+18-3-13-picture3203-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD+18-3-13-picture3203-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD2.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD+18-3-13-picture3204-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD3.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD+18-3-13-picture3204-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD3.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD+18-3-13-picture3205-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD4.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD+18-3-13-picture3205-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD4.html)
จบจ๊ะ

การ์ตูนตอนต่อไป >>> กากตูน - การ์ตูนไอ้เป็ดน้อยปะทะบุญกึ่ม (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/5818-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%A1.html)
การ์ตูนตอนที่แล้ว >>> คู่เห่ยกำลังสอง ตอน หลอนนอนไม่หลับ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9/5717-%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A.html)

bankbcool
19-03-2013, 00:06
ลามกจกเปรต

บุญกึ่ม
19-03-2013, 00:52
คุณแบงค์ครับ ต้องเรียกว่ามุขโอมมากครับ

ohmohm
19-03-2013, 07:18
ขอบคุณสำหรับทุกคอมเม้นครับ 555555 การ์ตูนงวดนี้แลดูอนาถจริงอนาถใจ ยังไงขออภัยให้ข้าเจ้าด้วยยยย

M150
19-03-2013, 08:25
ถ้าวิจารณ์แบบตรงๆ เลยนะครับคุณโอม ตอนนี้แรงจูงใจและจุดหักมุมมันค่อนข้างไม่แข็งแรง ในตอนท้ายถึงมันจะหักมุมในแบบที่คุณโอมต้องการ มันก็ไม่ได้ทำให้ตกใจหรือรู้สึกว่าหักเหจนต้องร้องฮาก๊ากออกมา ส่วนหนึ่้งอาจจะเป็นเพราะมันเป็นมุขที่เข้าถึงประสบการณ์ร่วมค่อนข้างยาก สู้กันใหม่นะ อย่าเพิ่งไปใส่ใจอะไรมันมาก หากทิ้งช่วงวาดไปนาน อาการแบบนี้มักจะมีเสมอ

ohmohm
19-03-2013, 08:52
ถ้าวิจารณ์แบบตรงๆ เลยนะครับคุณโอม ตอนนี้แรงจูงใจและจุดหักมุมมันค่อนข้างไม่แข็งแรง ในตอนท้ายถึงมันจะหักมุมในแบบที่คุณโอมต้องการ มันก็ไม่ได้ทำให้ตกใจหรือรู้สึกว่าหักเหจนต้องร้องฮาก๊ากออกมา ส่วนหนึ่้งอาจจะเป็นเพราะมันเป็นมุขที่เข้าถึงประสบการณ์ร่วมค่อนข้างยาก สู้กันใหม่นะ อย่าเพิ่งไปใส่ใจอะไรมันมาก หากทิ้งช่วงวาดไปนาน อาการแบบนี้มักจะมีเสมอ

โดนใจตรงตัวสีแดงนี่ละครับ เรียนตามตรงว่ามันมาจากจิตนาการล้วนๆ5555 เหตุการณฺ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริง ความหน้าคงต้องพยายามมากขึ้นไปอีก งานนี้ลองวาด 4 หน้าดูครับ ยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆ คงต้องปรับไปเรื่อยๆด้วยสัตย์จริงข้าวเหนียวปิ้ง

NuRay
19-03-2013, 09:19
ลามกโอเคเลยคะ 555555

Gobbs
20-03-2013, 11:02
อ่านจบแบบมึน...
รักจะเล่นมุกแบบนี้
ผมว่าสื่อให้มันชัดๆกว่านี้ไปเลยครับ
แบบเห็นหลังเป็ดน้อยยืนในห้องน้ำ
แล้วมีน้ำหยดออกมาจากขากางเกงแบบนี้ สะใจดีค้าฟ