View Full Version : เว็บการ์ตูนหรอยกู ต้อนรับประชาคมอาเซียน


ohmohm
21-03-2013, 21:21
หรอยกูกำลังจะปรับปรุงหน้าเว็บเพื่อต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ไม่ได้ล้อเล่นครับเรื่องจริง ตัวอย่างการพัฒนาดูที่รูปครับ เซอร์วิสนักวาดการ์ตูนทั้งหลายให้ผลงานของท่านสมาชิกได้ถูกอ่านมากยิ่งขึ้น ทางหรอยกูพร้อมจากประสานรอยต่อระหว่างผู้อ่านกับผู้วาด ที่เฟสบุ๊คยังไม่สามารถทำได้เพราะเจ้าของเว็บหรอยหล่อกว่า

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+21-3-13-picture3348-เทพเว็บการ์ตูน.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+21-3-13-picture3348-เทพเว็บการ์ตูน.html)

ยังมีส่วนอื่นที่จะถูกพัฒนาในคืนนี้(วันพฤหัสที่ 21 มีนาคม 2556)อีกบางส่วน นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น ขอขอบคุณที่เพื่อนๆเชื่อใจในเว็บหรอยกูเว็บการ์ตูนบ้านๆที่ดังที่สุดในประเทศไทย@@@

:kiss:

ohmohm
22-03-2013, 08:24
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+21-3-13-picture3369-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2+21-3-13-picture3369-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87.html)

ความหล่อใหม่ในหรอยกู
1.เข้าสู้หน้าตั้งกระทู้โชว์การ์ตูน และโชว์รูปการ์ตูนได้ทันใจ มีทั้งในหน้าแรกและหน้าบอร์ด
2.เข้าถึงนักวาดการ์ตูน 10 คนสุดหล่อได้แบบทันใจ (นักวาดรูปรอแปปครับกำลังหาทำเลลงอยู่)