View Full Version : เธอโหดจริง!!! รุ่นพี่ที่ผมจีบ หรือว่าเกมส์จีบสาวของผม ถึงทางตัน!!!


KunMama
22-03-2013, 09:03
16 มีนาคม ผมเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการโทรศัพท์ไปหารุ่นพี่ และรู้ข่าวมาว่ามีคนจีบเขาอยู่ด้วยอีก 1 คนเป็นรุ่นเดียวกัน เครียดที่มีคู่แข่ง!!!!!!! แต่หลังจากนั้นคิดว่าโทรไปคงทำแต้มได้เรื่อยๆแล้วค่อยช่วยไปนั่นไปนี่

คงไม่จริงเสียแว้ว!!!!
เธอเริ่มแสดงอาการไม่ค่อยอยากจะคุยกับผม และยังไม่เคยโทรกลับมาหาผมเลยถ้าผมโทรไป Miss Call แสดงได้เป็นอย่างดีว่าเกมส์จีบสาวรุ่นพี่เกมส์นี้มันไม่ง่าย และโหดพอสมควร แนวทางที่ผมตั้งไว้ตอนนี้คือ

1.ต้องรู้ว่าเธอชอบอะไร ต้องการอะไร (ปรับตัวเข้าหา)
2.ไม่ใช่วิธีที่พึ่งตรงเกินไป หรือทำให้เธอดูไม่ดี
3.คุยโทรศัพท์อย่างมีแบบฉบับมากขึ้น (ไปอ่านของดอนฮวนมาครับ อิอิ)

สัปดาห์นี้ผมแพ้แต่สัปดาห์หน้าไม่แน่นอน 555555555 พี่โอมอนุเคราะห์รูปด้วยก็ดีนะครับ

พี่โอมเพิ่มให้ตามขอ ช้าไป 3 วัน5555
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7+22-3-13-picture3401-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7+22-3-13-picture3401-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7+22-3-13-picture3402-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A71.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7+22-3-13-picture3402-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A71.html)


ตอนที่ 5 : เธอโหดจริง!!! รุ่นพี่ที่ผมจีบ หรือว่าเกมส์จีบสาวของผม ถึงทางตัน!!! (http://board.roigoo.com/หรอยกูคาเฟ่/5783-เธอโหดจริง-รุ่นพี่ที่ผมจีบ-หรือว่าเกมส์จีบสาวของผม-ถึงทางตัน.html)
ตอนที่ 4 : เกมส์จีบสาวที่ผมเจออยู่ตอนนี้ ผมต้องเล่นแบบไหน แบบโหดดีหรือไม่ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/5732-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88.html)
ตอนที่ 3 : แผนการจีบสาวรุ่นพี่มหาลัยยังเดินต่อไป แต่รู้ว่ามีคนอื่นเป็นคู่แข่ง (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/5643-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87.html)
ตอนที่ 2 : ผมเริ่มจีบรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยแล้ว คุณละเริ่มหรือยัง (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/5613-%E0%B8%9C%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87.html)
ตอนที่ 1 : สอบถามเรื่อง จีบรุ่นพี่ที่มหาลัยจะเริ่มยังไงดี (http://board.roigoo.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B9%88/5599-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B5.html)

บุญกึ่ม
23-03-2013, 04:09
สู้ต่อไป ทาเคม่า

ohmohm
23-03-2013, 07:52
ใจเย็นหนูเวลาผ่านไปไม่กี่วันเอง อยากชนะใจต้องมีแผน รอเวลา ทำตามขั้นตอน รีบไปทันมีแต่เสียกับเสีย