View Full Version : 5 เกมส์ขับมอเตอร์ไซค์ หลายแบบครับ วิบาก ผจญภัย และอีกเพียบ


ohmohm
23-03-2013, 21:41
มาอีกแล้วครับท่านสมาชิกหรอยกูสุดหล่อสุดสวยทั้งหลาย วันนี้นายโอมคนหล่อขอจัดเสียหน่อย จัดอะไร ก็จัดเกมส์ขับมอเตอร์ไซค์ในหลากหลายรูปแบบให้กับเพื่อนๆได้เล่นกัน ขอบอกว่าสุดมันส์ผมคัดมาเอง เล่นมาเอง ผมละโคตรบ้าเกมส์แนวขับรถแบบนี้เลย สมัยตอนเด็กๆดวลกับเอ็มประจำครับ555555 ชนะตลอดไม่ได้โม้

ลิงค์สำหรับส่งให้เพื่อนครับท่าน
board.roigoo.com/showthread.php?t=5825http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C+23-3-13-picture3455-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C+23-3-13-picture3455-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C1.html)
เกมส์ที่ 1 เกมส์ขับมอเตอร์ไซค์วิบากโดยมาริโอ้ เพื่อมาริโอ้ Mario Ride Motorcross (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12141.0)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81+23-3-13-picture3457-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81+23-3-13-picture3457-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AA1.html)
เกมส์ที่ 2 เกมส์ซานต้าครอสบ้าซ่าขับมอเตอร์ไซค์วิบาก (ไปส่งของขวัญ) (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12142.0)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99+23-3-13-picture3459-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%871.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%99+23-3-13-picture3459-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%871.html)
เกมส์ที่ 3 เกมส์ขับมอเตอร์ไซค์ ไม่รับจ้าง โชว์เก็บคะแนนไปชิงแชมป์จักรวาล (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12143.0)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96+23-3-13-picture3461-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A21.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96+23-3-13-picture3461-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A21.html)
เกมส์ที่ 4 เกมส์มาริโอ้ขับรถมอเตอร์ไซค์วิบากผจญภัย ไม่บินไปกินถั่ว!!! (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12144.0)http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%99+23-3-13-picture3463-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%9C%E0%B8%99+23-3-13-picture3463-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C1.html)
เกมส์ที่ 5 เกมส์ทอมแอนด์เจอรี่ เอ้ย!!! ทูมไรเดอร์มาขับมอเตอร์ไซค์ผาดโผน (http://www.roigoo.com/board/index.php?topic=12145.0)

ใครอยากเล่นเกมส์ไหนคลิกเลยครับท่าน ทุกเกมส์ที่เอามาลงนั้นอยู่ในบอร์ดเก่าทั้งหมดนะครับท่าน
เพราะว่าอะไร เพราะว่าระบบของบอร์ดนี้ไม่รองรับนั่นเอง เหอะๆ แต่จะเป็นไรไป ลองไปเล่นดูสิครับ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6279&stc=1&d=1366822730 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%84%E0%B9%8C.html)