View Full Version : อีกครั้ง!!! ที่เว็บการ์ตูนหรอยกู สนับสนุนนักวาดการ์ตูนแบบเต็มขั้น


ohmohm
27-03-2013, 11:40
อย่างที่เห็นนะครับสำหรับหน้าบอร์ดของเว็บการ์ตูนหรอยกู ตอนนี้เราสนับสนุนนักวาดการ์ตูนอย่างเต็มขั้นแล้วตอนนี้ ในหน้านี้ครับ เว็บการ์ตูนหรอยกู - ใช้โปรแกรม vBulletin (http://www.board.roigoo.com/index.php) ตอนนี้เราตัดกระทู้มาใหม่จากบอร์ดอื่นๆออกมาแล้ว แต่จะมีแต่กระทู้ที่เกี่ยวข้องกับการ์ตูนเท่านั้น


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+27-3-13-picture3491-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+27-3-13-picture3491-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99.html)
(ใครโพสการ์ตูนหรือรูปการ์ตูนก็มีคนพบเห็นมากขึ้นอย่างแน่นอน)
โชว์เฉพาะที่กระทู้ที่เกี่ยวกับ "การ์ตูน" เท่านั้น


http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+27-3-13-picture3492-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%991.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99+27-3-13-picture3492-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%991.html)
โดยกระทู้ที่บอร์ดอื่นจะอยู่ในช่องนี้เท่านั้นครับ
**เพิ่มคนเข้าชมงานการ์ตูนของเพื่อนๆให้มีคนเห็น คนคอมเม้นมากขึ้น**