View Full Version : นกเลิฟเบิร์ด นกแองกี้เบิร์ดถอยไป นกเอเลี่ยนอเมริกาใต้มาแล้ว


ohmohm
22-04-2013, 22:45
ช่วงนี้หลายคนอาจจะนึกถึงนกเลิฟเบิร์ดหรือว่าเจ้านักการ์ตูนอย่างนกแองกี้เบิร์ดกันใช่ไหมครับ ยังมีนกอีกชนิดหนึ่งที่ถูกขนานามว่านกเอเลี่ยนแห่งอเมริกาใต้ ขอบอกว่าไม่ได้น่ากลัวแต่ออกแนวน่ารักน่าชังด้วยสีสันอันสดใสของมันทำให้ใครๆที่เห็นมันแล้วแอบรักด้วยกันทั้งนั้น สำหรับชื่ออย่างเป็นทางการของมันก็คือ Guianan Cock-of-the-Rock

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13-picture4155-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%991.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13-picture4155-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%991.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13-picture4156-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%992.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13-picture4156-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%992.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13-picture4157-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%993.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13-picture4157-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%993.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13-picture4158-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%994.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13-picture4158-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%994.html)

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13-picture4159-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%995.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13-picture4159-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%995.html)


ดูรูปแบบเต็มๆ
รูปภาพนก Guianan Cock-of-the-Rock (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+22-4-13.html)

Guianan Cock-of-the-Rock เป็นนกแข็งแรงบึกบึน มีความยาวประมาณ 30 ซม. (12 นิ้ว) และหนัก 200-220 กรัม (7-7 ?ออนซ์) มีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาใต้ บริเวณภูเขาทางตอนเหนือของทวีป เป็นหนึ่งในสองชนิดของ Rupicola วงศ์ Cotingidae ตัวผู้สีส้มสดใสรวมถึงส่วนหัวมีขนเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสีส้มสด ตามขอบของส่วนโค้ง มีแนวเส้นสีดำ ส่วนตัวเมียมีขนสีน้ำตาลเทา อาหารคือพวกผลไม้(frugivorous) แต่ข้อมูลที่เก็บได้จากมูลนก ชี้ให้เห็นว่านกสายพันธุ์นี้สามารถกินงูและสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กอื่นๆอีก

ie2Z79rjGOQ


สีที่สดใสของตัวผู้จะใช้เรียกความสนใจของตัวเมีย ตัวผู้จะมีอาณาเขตของตัวเอง และมีจำนวนมากกว่าตัวเมีย การแข่งขันเพื่อแย่งชิงตัวเมียนั้น จะรุนแรงและตัวผู้จำนวนไม่มากที่มีโอกาสได้ผสมพันธุ์ จนมีบางข้อมูลระบุว่า จำนวนของตัวผู้ที่มากกว่าตัวเมีย ทำให้ตัวผู้ของนกชนิดนี้ ต้องมาชอบกันเอง นกจะทำรังอยู่ในถ้ำ ตามซอกหน้าผา รังสร้างจากโคลนและเส้นใยพืชที่ยึดติดกับพื้นผิวหิน ปกติจะไข่ครั้งละสองฟอง ไข่มีระยะฟักตัว 27-28 วัน

BLV98lZw-h4


ข้อมูลที่ท่านได้อ่าน ข้าพเจ้าผู้โพสต์ แปลมาจากหลายแหล่งข้อมูล เนื่องจากหาแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาไทยไม่ได้ หากเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด ข้าพเจ้าผู้โพสต์ ขออภัยไว้ณ.ที่นี้