View Full Version : หลายคนกำลังซึมเศร้า กับเหตุการณ์หน้าตาไม่หล่อของ โจ๊ก iscream


rummynose
17-05-2013, 09:44
โจ๊ก iscream จะหล่อให้ดู 20 มิถุนายนนี้ วันหล่อแห่งชาติ

http://img.ihere.org/uploads/87572802b0.jpg

โจ๊ก iscream จะหล่อให้ดู - YouTube (http://youtu.be/gArJfq851GI)