View Full Version : "ทะเลสาบลอกแทก" ที่เที่ยวในประเทศอินเดียในรัฐมณีปุระ เที่ยวกันไหม


HulaHoopBoy
30-05-2013, 13:32
ไม่เคยไปอินเดีย (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2.html)เหมือนกัน แต่หลายคนบอกว่าในอินเดียมีที่เที่ยวหลายที่

ทะเลสาบลอกแทกที่นี่ก็อีกที่หนึ่ง ที่ผมว่าไม่ได้สวยอะไรแต่ได้เรื่องความแปลก

ที่เที่ยในอินเดียอย่างทะเลสาบ (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A.html)ลอกแทกนี้อยู่ในรัฐมณีปุระ ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

ว่ามันอยู่ทางทิศไหนส่วนไหนของประเทศอินเดีย เพราะฉะนั้นใครไปแล้วมาบอกด้วย

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6712&stc=1&d=1369895309 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6713&stc=1&d=1369895309 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81.html)


ทะเลสาบ "ลอกแทก" ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรัฐมณีปุระ ประเทศอินเดีย เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่สุดในละแวกนั้น ความไม่ธรรมดาเกิดขึ้นบนผิวน้ำในทะเลสาบ จากการมีเกาะลอยเป็นวงกลมๆ ไปทั่ว ไม่ต้องตะลึงแต่อย่างใดไปค่ะ มันเป็นผลจากการมีวัชพืชมากมายในน้ำลอยไปลอยมา แล้วก็มาเกาะกลุ่มรวมตัวกันเป็นเกาะ

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6714&stc=1&d=1369895309 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81.html)


ลักษณะเกาะลอย เกิดจากวัชพืชกลุ่มที่ลอยน้ำได้เรียกเกาะเหล่านี้ว่า พุมดิส (phumdis) นอกจากจะเป็นเกาะลอยน้ำแล้ววัชพืชกลุ่มนี้ยังนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างกระท่อม บ้านเรือน หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นอีกมากมาย ซึ่งชาวบ้านละแวกนั้นมีความเชี่ยวชาญเรื่อง พุมดิสเป็นอย่างมาก

ทะเลสาบแห่งนี้มีความสำคัญเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า และระบบชลประทานของชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านจากการประมง ทะเลสาบแห่งนี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ เหนือ กลาง และใต้

โซนเหนือจะตัดขาดออกจากโซนกลางด้วยเกาะพุมดิสขนาดมหึมา ที่มีความหนาตั้งแต่ครึ่งเมตร ถึง 4 เมตรครึ่ง ทอดตัวยาวจากทิศตะวันตกจรดทิศใต้

โซนกลางจะเป็นพื้นที่น้ำซึ่งจะไม่มีพุมดิส แต่ต่อมาประชาชนก็เริ่มสร้างพุมดิสรุกคืบเข้ามาในพื้นที่โซนกลางเพื่อทำการประมงเช่นกัน จนตอนนี้ก็มีพุมดิสกระจายเกลื่อนไปไม่แยกเหนือและกลางเสียแล้ว

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6715&stc=1&d=1369895309 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81.html)


ส่วนทางโซนใต้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติค่ะ เกาะลอยที่ใหญ่ที่สุด ในทะเลสาบทะเลสาบลอคแทกเป็น อุทยานแห่งชาติ ไคบุล แลมเจา (Keibul Lamjao National Park.) ซึ่งเป็นเขตสงวนไว้สำหรับเป็นที่อาศัยของ กวางเอลส์ หรือมณีบุรี ตามภาษาท้องถิ่น ชื่อเพราะจังเลยค่ะ เจ้ามณีบุรีก็คือกวางทามิน หรือกวางสีน้ำตาล ทั้งหมดนี่คือตัวเดียวกัน ซึ่งเป็นสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวังเพราะใกล้สูญพันธุ์เต็มที

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6716&stc=1&d=1369895309 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81.html)


http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=6717&stc=1&d=1369895309 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%81.html)


ทะเลสาบ "ลอคแทก" ถือเป็นทะเลสาบแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชน้ำกว่า 233 สายพันธุ์ มีนกนานาชนิดกว่าร้อยชนิด และยังมีสัตว์ต่างๆ รวมแล้วอีกราวๆ 425 สายพันธุ์ รวมถึงสัตว์ที่หายากต่างๆ อีกด้วย

เครดิต
facebook.com/media/set/?set=a.473979499338318.1073742112.359110287491907&type=1