View Full Version : Last ten years in sickness คลิปรับวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม


ohmohm
31-05-2013, 13:30
Last ten years in sickness ผมเห็นช่อง 7 เขาเอามาเปิดให้ดู เห็นแล้วว่ามันเข้าใจง่ายครับ และก็เกี่ยวข้องกับวันงดสูบบุหรี่โลก (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html) 31 พฤษภาคมนี้ด้วย อยากให้น้องๆดูกันครับ คนที่สูบบุหรี่อยู่ก็พยายามเลิกกันครับ ตอนนี้ผมติดน้ำอัดลมมากเข้าใจเลยว่ามันเลิกยาก แต่ต้องพยายามครับเพื่ออนาคตของเราจริงๆ

http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+31-5-13-picture4644-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+31-5-13-picture4644-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html)
http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+31-5-13-picture4645-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg (http://board.roigoo.com/members/ohmohm-albums-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81+31-5-13-picture4645-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.html)


Qo6QNU8kHxI

หวังว่าสิ่งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกหรือคนอื่นๆ ไม่มากก็น้อย