View Full Version : ลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน ฟ้อง สคบ. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค)


ohmohm
25-08-2011, 23:58
http://www.roigoo.com/images/title_images/story352_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 318 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม
เขียนเมื่อ กันยายน 2551

การ์ตูนลูกพร้าวกับพุดดิ้งตอนนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีในการฟ้องร้อง
เพื่อเรียกร้องสิทธิของผู้บริโภคโดยแท้จริง โดยมีสำนัก งาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ สคบ. เข้ามาเกีย่วข้องด้วย
ใครอยากแจ้งอะไรให้สคบ. แต่ไม่รู้จะทำยังไง อ่านตอนนี้แล้ว
ขอบอกว่า Get คับ Get ฮ่าๆๆๆhttp://www.roigoo.com/images/full_images/story352_full.jpg
อ้างอิง : ลูกพร้าวกับพุดดิ้ง ตอน ฟ้อง สคบ. (สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-352.html)