View Full Version : วิธีแก้ปัญหาโลกร้อนของเอสกิโม


ohmohm
26-08-2011, 00:15
http://www.roigoo.com/images/title_images/story360_title.jpg

การ์ตูนตอนที่ 326 ของเว็บหรอยกู
การ์ตูนโดย นายโอม-นายโอม
เขียนเมื่อ ตุลาคม 2551

ปัญหาโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อทุกๆคนในโลกจริงๆ แม้ว่าตอนนี้
เราจะช่วยกันรณรงค์ให้ช่วยประหยัดไฟ ลดการใช้พลาสติก การนำ
กระดาษกลับมาใช้ใหม่ แทบจะทุกรูปแบบแล้ว แต่ปัญหานี้ก็เหมือน
สั่งสมไว้ ใกล้รอวันระเบิด แม้กระทั่งคนจุดที่หนาวที่สุดในประเทศ
ไทย อย่างขั้วโลกเหนือ ยังได้รับผลกระทบด้วย แล้วเอสกิโม น่ารักๆ
จะทำยังไงhttp://www.roigoo.com/images/full_images/story360_full.jpg
อ้างอิง : วิธีแก้ปัญหาโลกร้อนของเอสกิโม : RoiGOo.com (http://www.roigoo.com/comic-360.html)