View Full Version : นักเรียกควงผู้ปกครองประท้วง ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย


ohmohm
24-06-2013, 14:21
สุราษฎร์ธานี - นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ปกครองและคณะครูยังรวมตัวประท้วงผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ต่อเนื่อง หลังเรียกรับ ?ค่าแปะเจี๊ยะ? กว่า 70,000 บาท อีกทั้งร้องไปยัง สพฐ.เร่งแจง 3 ข้อ หากไม่ดำเนินการจะไม่ยอมสลายhttp://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7204&stc=1&d=1372058454 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2.html)


จากกรณีเด็กนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี จำนวนกว่า 1,400 คน ได้รวมตัวประท้องเรียกร้องขอให้ นายไพโรจน์ ทองนา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ลงมาชี้แจงกรณีการบริหารเงินโรงเรียนไม่โปร่งใส และแต่งตั้งคนสนิท จำนวน 2 คน เรียกเก็บเงิน ?ค่าแปะเจี๊ยะ หรือเงินบริจาค? จากผู้ปกครองรายละ 70,000 บาท พร้อมขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง และเรียกร้องให้ย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนออกจากพื้นที่นั้นล่าสุด วันนี้ (24 มิ.ย.) บรรดาเด็กนักเรียน และคณะครูจำนวนมาก พร้อมด้วยผู้ปกครองได้รวมตัวประท้วงเรียกร้องอีกครั้ง หลังจากที่โรงเรียนได้ทำการหยุดสอนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ผ่านมา อีกทั้งยังคงเรียกร้องให้ทาง สพฐ.เร่งชี้แจง จนกว่าจะมีการตอบสนองกับข้อเสนอ จำนวน 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.ชี้แจงรายละเอียดว่าผู้ปกครองจ่ายคนละเท่าไร และหลักฐานการบริจาค 2.ให้ผู้บริหารและคนสนิทไปปฏิบัติราชการในสถานที่อื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียน 3.ดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ไห้เป็นตัวอย่างต่อไป หากไม่มีการตอบสนองจาก สพฐ.ทางนักเรียนจะไม่ยินยอมสลายตัว หรือเข้าห้องเรียนกลับมาเรียนหนังสือตามปกติขอบคุณ manager.co.th
http://upload.roigoo.com/image.php?id=93F3_500BC3DB&gifข่าวจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมด (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5.html)ใครอยู่จังหวัดสุราษเหมือนผมบ้าง ความจริงเป็นไงเชิญแถลง!!!!