View Full Version : โปรแกรมวิ่งมาราธอน ฮาฟ และมินิ กรกฎาคม 2556


ohmohm
24-06-2013, 15:35
อยากไปวิ่งแต่ไม่มีตังค์ไปสมัครวิ่ง ความทุกใจของผมที่ได้นั่งดูแต่โปรแกรมวิ่ง นี่ก็เข้าเดินกรกฎาแล้วสินะ เห้อ มาดูครับโปรแกรมวิ่งมาราธอน ฮาฟ และมินิ กรกฎาคม 2556 อยากไปวิ่งไกลๆแต่ไม่มีตังค่าน้ำมันซะนี่ 555555

http://board.roigoo.com/attachments/3590d1340616408-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4-%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%994.jpg (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%8835%E0%B8%9B%E0%B8%B5.html)


ตารางงานวิ่ง เดือน กรกฎาคม 2556 <table border="1" cellpadding="2" width="735"> <tbody><tr> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">วันที่</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">ชื่องานวิ่ง</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">ระยะทาง</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">สถานที่จัดงาน</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">ผู้จัดงานวิ่ง</td> <td align="center" bgcolor="#33CCFF">เบอร์โทรติดต่อ</td> </tr> <tr> <td align="center">7</td> <td align="left"> SSI Bangkok Triathlon 2013</td> <td align="left">Triathlon</td> <td align="left">Bangkok</td> <td align="left">SSI Bangkok</td> <td align="left">027189581</td> </tr> <tr> <td align="center">7</td> <td align="left"> รพ.อ.ป.ร.มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2013</td> <td align="left">5/10/21</td> <td align="left">ลพบุรี</td> <td align="left">รพ.อ.ป.ร.</td> <td align="left">0818475505</td> </tr> <tr> <td align="center">7</td> <td align="left"> พุนพินซุปเปอร์มาราธอน ครั้งที่ 7</td> <td align="left">4/13.1</td> <td align="left">สุราษฎร์ธานี</td> <td align="left">ชมรมฯรักษ์สุขภาพฯ</td> <td align="left">0813702900</td> </tr> <tr> <td align="center">7</td> <td align="left"> RUN FOR HEALTH RUN TO HELP</td> <td align="left">3/10.5</td> <td align="left">กระทรวงสาธารณสุข</td> <td align="left">NA</td> <td align="left">021938288</td> </tr> <tr> <td align="center">14</td> <td align="left"> บึงบอระเพ็ดมาราธอน ครั้งที่ 4</td> <td align="left">10/21/42</td> <td align="left">นครสวรรค์</td> <td align="left">อบจ.นครสวรรค์</td> <td align="left">0815349671</td> </tr> <tr> <td align="center">14</td> <td align="left"> อบจ.สุราษฎร์ธานีมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2013</td> <td align="left">3/10/21</td> <td align="left">สุราษฎร์ธานี</td> <td align="left">ชมรมฯสุราษฎร์ธานี</td> <td align="left">0818919575</td> </tr> <tr> <td align="center">14</td> <td align="left"> วจก.มอ. มินิมาราธอน ครั้งที่ 1</td> <td align="left">4/10.5</td> <td align="left">หาดใหญ่,สงขลา</td> <td align="left">วจก.มอ.</td> <td align="left">0811743482</td> </tr> <tr> <td align="center">14</td> <td align="left"> เดอะ เรนโบว์ รัน </td> <td align="left">2.5/5/7.5/10</td> <td align="left">สวนลุมพินี</td> <td align="left">มูลนิธิ</td> <td align="left">027120923</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> เดิน-วิ่งเพื่อผู้มีความต้องการพิเศษ ครั้งที่ 2</td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left">เดอะ เรนโบว์ รูม</td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">21</td> <td align="left"> พัทยามาราธอน 2013</td> <td align="left">10/21/42</td> <td align="left">พัทยา</td> <td align="left">เมืองพัทยา</td> <td align="left">038253129</td> </tr> <tr> <td align="center">21</td> <td align="left"> เมืองเงาะซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 10</td> <td align="left">5/13</td> <td align="left">สุราษฎร์ธานี</td> <td align="left">ชมรมฯเมืองนาสาร</td> <td align="left">0848469889</td> </tr> <tr> <td align="center">23</td> <td align="left"> เดิน-วิ่ง-ปั่นจักรยาน ไหว้พระ 5 วัด</td> <td align="left">5/12.5</td> <td align="left">ชลบุรี</td> <td align="left">วัดเกาะแก้วคลองหลวง</td> <td align="left">0868328226</td> </tr> <tr> <td align="center"> </td> <td align="left"> เทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 4</td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> <td align="left"> </td> </tr> <tr> <td align="center">28</td> <td align="left"> พนัสนิคม ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 11</td> <td align="left">3.4/12.5</td> <td align="left">ชลบุรี</td> <td align="left">เทศบาลพนัสนิคม</td> <td align="left">0818168371</td> </tr> <tr> <td align="center">28</td> <td align="left"> สว่างแดนดิน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 4</td> <td align="left">3.5/10.5/21</td> <td align="left">สกลนคร</td> <td align="left">รพร.สว่างแดนดิน</td> <td align="left">0819750140</td> </tr> <tr> <td align="center">28</td> <td align="left">JOG&JOY Mini Marathon 2013</td> <td align="left">4/10</td> <td align="left">สวนหลวง ร.๙</td> <td align="left">JOG&JOY</td> <td align="left">027411900</td></tr></tbody></table>