View Full Version : งานคอมมิค-คอน (Comic-Con) เป็นอย่างไรบ้าง California On Comic-Con


ohmohm
24-06-2013, 15:51
พาไปชมคนบ้าการ์ตูนที่อเมริกา เรื่องนี้ผมไม่มีความรู้อะไรเลย ยังไงถ้าคุณแบงค์รู้
คอมเม้นเพิ่มเติมด้วยนะครับเกี่ยวกับงานคอมมิค-คอน (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99.html) (Comic-Con) ชื่อคลิปนี้ก็คือ
California On Comic-Con หรือเรียกง่ายๆว่า โอตาคุอเมริกานั่นเองแหละ 55555

http://board.roigoo.com/attachment.php?attachmentid=7206&stc=1&d=1372063883 (http://board.roigoo.com/tags/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99.html)

Arguably the perfect man, Kassem G
interviews people at Comic-Con.

ekqiVbOTBYU

บทความต่อไป >>> ไปมาแล้ว!!! ร้านหนังสือการ์ตูนมือสอง 50 เปอร์เซ็นบุ๊คเซ็นเตอร์ (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/6295-%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7-%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87-50-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C.html)
บทความก่อนหน้า >>> การ์ตูน "เพี้ยน" ผู้เขียนจะเอาอะไรกับผม อาจารย์มิโนรุ ฟุรุย (http://board.roigoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99/6258-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A1-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B8-%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A2.html)